Arbetet med ny webbplats igång

Publicerad:

Trelleborgs kommun har tecknat avtal med Whitespace om att utveckla en ny extern webbplats åt kommunen. Valet av plattform har landat på Helsingborgs stads lösning Muncipio som bygger på Wordpress.

- Att ta fram en ny extern webbplats (trelleborg.se) är ett väldigt spännande utvecklingsprojekt! Målet är dels att skapa en ännu bättre och användarvänlig service för kommuninvånaren, men även skapa en tydligare profilering av Trelleborg som en attraktiv plats att leva, verka och bo på. Vi vill känna oss stolta över vår webbplats, och skapa utrymme för att kunna kommunicera allt bra vi gör varje dag. Tydligare sökmotor, bättre tillgänglighet, transparens och ett inspirerande formspråk. Jag ser fram emot denna utvecklingsresa som kommer att gynna såväl invånare i kommunen som vår egen organisation och bolag berättar t.f. kommunikationschef Emilie Ekander.

- Att majoriteten av besökarna besöker webbplatsen med mobiltelefon påverkar i allra högsta grad både utformning och innehållet på den nya webbplatsen. Dessutom har det kommit en del nya lagkrav som vi måste leva upp till, bl.a. när det rör tillgänglighet, som kommer att påverka utformning och funktioner, säger infomaster Susanne Nilsson, en av projektledarna.

Genom att välja Open Source-plattformen Municipio värnar vi både om skattekronan och det kommunövergripande samarbetet. Vi kan ta del av andra kommuners utvecklingsarbete samt funktioner, men också bidra till innovativa lösningar som gynnar fler kommuner framöver.

Målet är att den nya webbplatsen ska lanseras i juni 2020, men innan dess återstår det ett digert arbete med utveckling och anpassning till vår kommun och med att förbättra innehållet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!