Arbetet med att skapa en tillgänglig skola för alla har gett resultat

Publicerad:

Fem skolor från Trelleborg har under tre års tid deltagit i det nationella forskningsprogrammet Inkluderande lärmiljöer. Syftet med programmet har varit att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om hur skolan kan utforma sina lärmiljöer så att det blir möjligt för alla elever att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar.

Anette Öhman, rektor på Serresjöskolan, i en "kojfåtölj" som ger eleverna en tyst och lugn plats för studier.
Foto: Yana Broberg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Anette Öhman, rektor på Serresjöskolan, i en "kojfåtölj" som ger eleverna en tyst och lugn plats för studier.

De skolor i Trelleborg som har deltagit i forskningsprogrammet är Serresjöskolan, Östra skolan, Skegrie skola, Västervångskolan och Kattebäckskolan. Anette Öhman är rektor för Serresjöskolan och Östra skolan och hon är mycket glad att dessa skolor har fått möjlighet att delta i forskningsprogrammet.

– Vi ser att vi behöver göra färre individuella extra anpassningar för elever med särskilda behov. Dessa anpassningar är nu en del i den ledning och stimulans som alla elever möter i sin undervisning och sitt lärande, säger Anette Öhman.

En skola tillgänglig för alla

Att arbeta med inkluderande lärmiljöer innebär att göra skolan tillgänglig för alla elever. Dels handlar det om utformningen av det fysiska klassrummet, men det handlar också om lärarens förmåga att anpassa undervisningen och elevens möjlighet till social interaktion.

– I praktiken innebär det exempelvis att alla pedagoger på skolan ska ha gemensamma arbetsstrukturer under en skoldag; varje lektion ska starta och avslutas på samma sätt, säger Anette Öhman.

Hon menar också att det är viktigt att eleverna själva blir medvetna om sina behov för att kunna göra de anpassningar i undervisningen som krävs.

– Vi har ökat medvetenheten hos alla elever om vilka individuella behov de har och vilka anpassningar som behöver göras i undervisningen för att de ska kunna lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar, säger Anette Öhman.

Förhållningssätt som ska genomsyra all verksamhet

Johan Boman, utredare på bildningsförvaltningens kvalitets- och myndighetsavdelning, har medverkat i den slutrapport som forskningsprojektet har mynnat ut i. Han berättar att det går att se att Trelleborgs kommun har höjt kvaliteten på undervisningen genom ett målmedvetet arbete med att skapa inkluderande lärmiljöer i skolorna.

– Men det måste också betonas att denna utveckling är ojämn såväl mellan som inom skolorna. Vi måste nu därför arbeta med att utjämna skillnaderna och sprida arbetet med att skapa inkluderande lärmiljöer till övriga skolformer som inte deltagit i programmet, säger Johan Boman.

Inkluderande lärmiljöer ska på sikt vara ett förhållningssätt som genomsyrar all verksamhet inom skola och utbildning i Trelleborgs kommun.

– Alla elever vinner på att skolan arbetar med inkluderande lärmiljöer, inte bara elever med inlärningssvårigheter. Om vi får eleverna med störst svårigheter att lära sig och utvecklas i klassrummen så kommer alla elever att förstå och öka inlärningen tack vare dessa arbetssätt, menar Johan Boman.

Inkluderande lärmiljöer

FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer har pågått mellan 2017 och 2019. Cirka 40 skolor i sju kommuner har arbetat tillsammans med forskare från Högskolan i Borås för att fördjupa den forskningsbaserade kunskapen om hur skolan kan möta alla elever. Forskningsrapporten från Högskolan i Borås publiceras under våren 2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?