Tyck till om framtidens avfallshantering!

Publicerad:

Kommunen har tagit fram förslag till en ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan) 2021-2030. Nu vill vi gärna veta vad du tycker om förslaget.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny renhållningsordning. Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan.

Med anledning av risken för spridning av det nya coronaviruset covid-19 kan vi tyvärr inte ställa ut renhållningsordningen som vi brukar göra, men du kan ladda ned dokumenten och lämna dina synpunkter digitalt.

Den föreslagna renhållningsordningens dokument kan laddas ner på denna sida. Renhållningsordningen består av följande dokument:

  • Föreskrifter för avfallshantering
  • Gemensam Kretsloppsplan 2021-2030
  • Kretsloppsplanens bilagor 1-9*

Så kan du tycka till

Mellan den 1 april och den 15 maj 2020 är renhållningsordningen med nya avfallsföreskrifter och ny gemensam kretsloppsplan ute på samråd. Du som invånare, verksamhet eller annan intressent kan tycka till om innehållet och lämna synpunkter. Det är en del av den demokratiska processen.

Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter senast den 15 maj 2020. Du kan skicka in dina synpunkter via ett formulär på Sysavs webbplats, se länk på denna sida. Du kan också skicka dina synpunkter via post till:

Trelleborgs kommun

Teknisk serviceförvaltning (administration)

281 31 Trelleborg

Dina synpunkter ska märkas med namn och diarienummer (Dnr TSN 2020/44) för att det ska gälla som officiell synpunkt.

* Kretsloppsplanens bilagor:
Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer
Bilaga 2 Projektorganisation och samråd
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning
Bilaga 4 Nedlagda deponier
Bilaga 5 Uppföljning
Bilaga 6 MKB
Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys
Bilaga 8 Kostnadsanalys
Bilaga 9 Framtida avfallsmängder och infrastruktur

Mer information om renhållningsordningen

Från avfall till resurs - gemensam kretsloppsplan 2021–2030

Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och den gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan). Den nya renhållningsordningen med gemensam kretsloppsplan och avfallsföreskrifter har tagits fram gemensamt av 11 kommuner som tillhör Sysavregionen. Ett genomgående fokus är att gå från avfall till resurser.

Den gemensamma kretsloppsplanen sträcker sig från år 2021 till år 2030 och har tre mål och 24 indikatorer. Målen i kretsloppsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom Sysavregionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden.

Allt hänger ihop

Den gemensamma kretsloppsplanen ska vara hela kommunens strategiska plan och skapa ett brett engagemang i kommunens egna verksamheter. Kommunerna har stor möjlighet att påverka produktion och konsumtion av varor och tjänster och har därmed en viktig roll att gå före i en hållbar utveckling.

En plan, tre mål

Den gemensamma kretsloppsplanen har tre mål som alla främjar en hållbar utveckling i samhället. De tre målen hänger ihop och bidrar till att minska avfallet och miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt sätta beteendeförändring i fokus.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?