Trelleborg klättrar i ranking för företagsklimat

Publicerad:

Igår offentliggjorde Sveriges kommuner och regioner (SKR) resultat och ranking för Öppna jämförelser företagsklimat 2019 och Trelleborgs kommun når sitt högsta resultat någonsin i undersökningen.

SKR:s Öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. I undersökningen får företagare bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

I årets mätning placerar sig Trelleborg på plats 105 av 188, vilket är en klättring med 47 placeringar från föregående år. Speciellt positivt är omdömet för bygglov och serveringstillstånd som placerar Trelleborg som nummer 27 respektive 32 i landet. Andra goda resultat finns inom ramen för service och tillgänglighet.

- Det är glädjande att vi ökar i rankingen för företagsklimat. I vår kommun är det arbetsmarknadsförvaltningen som ansvarar för näringslivsfrågorna och detta är ett gott tecken på att deras arbete har gett utfall. Fortsatt fokus framåt, med behoven hos näringslivet i fokus, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

Enkäten besvaras av företag som har varit i kontakt med kommunen inom de olika områdena. Svarsfrekvensen för Trelleborg i årets mätning ligger på 46 procent vilket är en ökning från förra året då 34 procent svarade på enkäten.

- Vi uppskattar verkligen att man tar sig tid att besvara den här enkäten då resultatet är en del i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Vi fortsätter vår resa mot bättre service och hög tillgänglighet för att vara en attraktiv kommun där företag vill, kan och vågar växa i, säger Zouhair Arabi-Eter, enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

- Vi har anpassat verksamheten för bygglovsfrågor efter medborgarnas och företagens behov. Nu jobbat vi mer kundorienterat och har ökat tillgängligheten. Bland annat har vi fokuserat vår kommunikation till ett mer digitalt arbetssätt, säger Greger Ragnarsson, bygglovschef i Trelleborgs kommun.

Företagarnas upplevelse av kommunernas service när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet ligger till grund för hur högt upp kommunerna placerar sig i rankingen. I enkäten får företagarna även göra en helhetsbedömning om kommunernas service som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Trelleborg Ranking 2019 NKI 2019 Ranking 2018 NKI 2018
Bygglov 27 77 95 63
Miljö- och hälsoskydd 120 65 82 67
Livsmedelskontroll 74 78 94 75
Serveringstillstånd 32 80 71 62
Totalt 105 73 152 67

- Det går åt rätt håll men vi är inte nöjda än, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin. Mycket arbete återstår. Kommunen behöver öka NKI upp till 80 för att vi ska vara nöjda. Men mätningen 2019 var ett bra steg i rätt riktning!

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Trelleborgs kommun arbetar löpande med att kvalitetssäkra sina verksamheter och detta är ett sätt att analysera vilka områden vi kan förbättra och lyssna till vad företagen tycker.

- Nu ska vi analysera resultaten tillsammans med berörda förvaltningar för att vidareutveckla arbetet framöver, säger Zouhair Arabi-Eter. Vi arbetar för att ha en nära dialog med och riktad information till näringslivet för att möta behov på både kort och lång sikt.

För mer information:

Zouhair Arabi-Eter, enhetschef Näringsliv
0410-73 45 11

Läs mer om Öppna jämförelser, företagsklimat 2019 på SKRs webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?