Ja till strategiskt fastighetsinköp

Publicerad:

Under dagens sammanträde i kommunstyrelsen klubbades inköp av ytterligare en fastighet längs Hedvägen. Fastigheten ligger i ett strategiskt viktigt område och beslutet går i linje med kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplan.

I fjor köpte Trelleborgs kommun köpt in tre andra fastigheter i samma område. På onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen sa ledamöterna ja till ytterligare ett inköp, denna gång av fastigheten Lavetten 39.

Syftet med inköpen är att i framtiden kunna förtäta staden. Fastigheterna ligger i ett område som i kommunens översiktsplanering pekats ut som strategiskt viktigt för stadens framtida utveckling.

Efter att det senast beslutade köpet genomförts kommer kommunen att äga huvuddelen av området. Det strategiska värdet av ett markägande i ett omvandlingsområde ökar när det totala markinnehavet blir större. Därför ökar det strategiska värdet av Lavetten 39 i och med tidigare inköp.

Enligt förslaget till ny fördjupad översiktsplan ska området i framtiden rymma blandad bebyggelse.

Köpesumman ska enligt beslutet vara drygt 32 miljoner kronor. Kommunen får tillträde till fastigheten i augusti i år.

Övriga beslut

Kommunstyrelsen beslutade även att:

  • anställa Mats Linderholm som ny förvaltningschef för teknisk serviceförvaltning. Mats Linderholm har varit tillförordnad förvaltningschef sedan i höstas och arbetade dessförinnan som fastighetsstrateg i Trelleborgs kommun.
  • elnätsverksamheten ska flyttas från tekniska serviceförvaltningen till det kommunala bolaget Trelleborgs Elnät AB .

Med anledning av coronasituationen

Kommundirektör Fredrik Geijer informerade tillsammans med socialförvaltningens chef Annikki Tinmark om kommunens arbete under rådande coronasituation.

Kommunstyrelsen vädjar till alla, framför allt personer som är 70 år eller äldre, att följa nationella direktiv och att stanna hemma.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?