2020

 • Trelleborgs hamn bidrar till fossilfri kommun

  2013 undertecknade Trelleborgs kommun Länsstyrelsens i Skåne upprop ”100 % fossilbränslefritt Skåne 2020”. När 2019 års siffror för fossilbränsleanvändningen i kommunen sammanställts, visar det sig att den största förbättringen återfinns inom kategorin drivmedel - från 39 procent 2018 till 58 procent 2019. Bakom siffrorna ligger det framgångsrika klimatarbetet hos Trelleborg Hamn AB.

 • Ting - oanade, ovisade skatter 6.6-13.9 2020

  Ett urval föremål i utställningen TING på Trelleborgs Museum.

  För 10 år sedan förvandlades Tingshuset till Museum.
  Hög tid alltså att göra en utställning om Ting! Stora ting och småting, sköna ting, fula ting…

 • Missfärgat vatten i Smyge måndag 1 juni

  Måndag 1 juni har vattnet varit missfärgat i vattenledningsnätet på olika platser i Smyge. Problemet beror på att trycket har varierat till följd av hög vattenanvändning generellt.

 • Dags att rösta på En miljon idéer

  Lennart Höckert, oppositionsråd, och Erik Lundström, vice ordförande i Kommunstyrelsen, uttrycker sin tacksamhet över det stora engagemang som visats för En miljon idéer i södra landsbygdsområdet.

  Det är dags att rösta på förslagen inom En miljon idéers södra landsbygdsområde. De förslag som får flest röster ska genomföras. Dina röster kan vara avgörande.

  Flera bra och påhittiga förslag har lämnats in och nu är det dags att bestämma vilka av förslagen som ska genomföras. Röstningsperioden startar måndagen den 1 juni och pågår till och med söndagen den 14 juni.

 • Årets sommarlovsprogram är klart!

  Sommarlovskul i Trelleborg

  Trelleborgs kommun satsar 300 000 kronor på årets sommarlovsprogram för barn och ungdomar tillsammans med lokala ungdomsföreningar. I arrangemanget medverkar sommarjobbande trelleborgsungdomar som får tre veckors kommunalt feriearbete.

 • Bolagisering möjliggör utveckling för elnätsverksamheten

  Från och med den 1 juni 2020 är det ett kommunalt bolag som ansvarar för elnätsverksamheten i Trelleborg. Det är starten på en förändringsresa som kommer att pågå under hela 2020 med fokus på kundnytta, digitalisering och hållbarhet.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 24 , Nästa