Trelleborg klättrar i Svenskt Näringslivs ranking

Publicerad:

Idag släpptes Svenskt Näringslivs ranking-resultatet av företagsklimatet, där Trelleborg placerar sig på plats 167. Detta är en ökning med 64 placeringar. Redan i våras kunde vi ana att Trelleborg skulle öka i rankingen. Kommunen gjorde då det bästa resultatet i enkäten sedan 2010, med ett resultat på 3,22 vilket därmed är ett av de fem bästa resultaten sedan mätningarna startade 2002.

Stort engagemang ligger bakom

Trelleborgs kommuns näringslivsstrateg Anna Engblom kommenterar resultatet:

Stort engagemang och hårt arbete hos både företag och tjänstemän ligger bakom det förbättrade resultatet. När det gäller rankingresultatet beror det på andra faktorer än bara enkäten, faktorer som är svårare för kommunen att påverka på kort sikt. Exempelvis är stora investeringar i infrastruktur en viktig faktor. Med Pågatågen på plats och E6 som motorväg har vi redan en bra grund för ett bra företagsklimat.

Anna fortsätter:

Jag hoppas att detta är början på en trend. Det vet vi först nästa år. Men redan i januari kommer nästa års enkät, så det jobbet vi gör nu och resten av 2019 kommer ha stor betydelse, det vet vi. Därför träffar jag tillsammans med kommundirektören redan idag företagarföreningarna här i kommunen för att fira det fantastiska resultatet med dem och därmed alla de företag de representerar. Nu ska vi prata om vad vi tillsammans skall göra ännu bättre. På torsdag håller vi höstens första näringslivsfrukost och jag hoppas det är många som kommer för att fira. Alla är välkomna!

Bästa klättraren

Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande, Trelleborgs kommun, kommenterar rankingen:

Bästa klättraren i Skåne och på 11:e plats i Sverige när det gäller klättrare i näringslivsranking. Härligt att politisk tydlighet kombinerat med kompetenta tjänstemän ger resultat. Vi får däremot inte vara nöjda med plats 167 av 290 kommuner. Det finns mycket hårt arbete framför oss för att ytterligare förbättra näringslivsklimatet i Trelleborgs kommun.

Fredrik Geijer, kommundirektör, Trelleborgs kommun, fyller i:

Det är mycket glädjande att det långsiktiga arbete med att utveckla näringslivsklimatet och närliggande frågor nu uppmärksammats och gett återklang i vardagen hos det lokala näringslivet. Vi måste nu ta vara på det goda arbetet, de uppbyggda relationerna och våra geografiska förutsättningar genom att utveckla det ytterligare, vi ska systematisera dialogen, spetsa aktiviteterna och skärpa uppföljningen.

Fakta om Svenskt Näringslivs ranking

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av det lokala företagsklimatet uppbyggd av resultatet från en företagarenkät och officiell statistik. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. Årets ranking publicerades den 24 september 2019.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Den frågan utgör en tredjedel av rankingen. De frågor som var och en utgör en artondel av rankingen är service till företagen, kommunens tillämpning av lagar och regler, konkurrens från kommunens verksamheter samt tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. Fem delfrågor om attityder utgör tillsammans en artondel och två infrastrukturfrågor utgör ytterligare en artondel.

Klicka på länken för att läsa mer:

https://www.foretagsklimat.se/

För vidare information vänligen kontakta:

Anna Engblom, näringslivsstrateg, Trelleborgs kommun

Mobil: 0733-511450

Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande, Trelleborgs kommun

Telefon: 0410-734438

Hjälpte informationen på den här sidan dig?