Nytt samarbete mellan Trelleborgs kommun och byggherrar i första etappen av Övre och Stadsparkskvarteren

Publicerad:

Trelleborgs kommun har nu avslutat markanvisningstävlingen för första etappen i projektet Övre och Stadsparkskvarteren. Området är beläget endast ett stenkast från Stadsparken och Stortorget. En promenad till centralstationen tar cirka åtta minuter.

I bilden är etapp 1A av Övre färgad och ses i fågelperspektiv från söder.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika I bilden är etapp 1A av Övre färgad och ses i fågelperspektiv från söder.

Fullt utbyggt kommer området att innehålla bostäder med inslag av verksamhetslokaler på strategiska platser. I och med områdets centrala läge finns redan all tänkbar service på plats inom promenadavstånd.

Utvalda samarbetspartners

Kommunen har nu valt ut sex samarbetsparters till första etappen. De företag som tillsammans med kommunen kommer att jobba vidare med projektet är: 3Hus, Veidekke, Hyresbostäder i Malmö, Omniplan, Midroc och TrelleborgsHem.

Mårten Olsson, Trelleborgs kommuns mark- och exploateringschef, berättar om urvalsprocessen:

Övre är ett attraktivt projekt med sitt centrala läge och intresset från exploatörer har varit stort. Vi har haft många fina förslag att välja mellan. Jag ser fram emot nästa steg där vi kan börja se förändringen i den fysiska miljön.

Småskalighet ska prägla området

Övre och Stadsparkskvarteren ska bygga vidare på den brokighet och variationsrikedom som finns i Trelleborg idag, men där brokigheten ryms inom en tydlig stadsstruktur. En bärande tanke för strukturen i Övre och Stadsparkskvarteren är småskaligheten eller en mänsklig skala.

Lena Borglund, Trelleborgs kommuns stadsarkitekt, förklarar:

En utgångspunkt har varit att varje kvarter ska bestå av flera mindre fastigheter som ska utvecklas och utformas av olika exploatörer och arkitekter. I gengäld blir den arkitektoniska friheten större inom dessa ramar.

Ny detaljplan

Trelleborgs kommun har arbetat fram en detaljplan för området som varit ute på granskning under sommaren och beräknas antas under hösten av samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunen har skapat tydliga ramar vad gäller stadsstrukturen och grundläggande stadskvaliteter, men utformning, såsom färgsättning och materialval, har inte reglerats i detalj. Syftet med detta har varit att skapa förutsättningar för en arkitektonisk mångfald i området och en större frihet för arkitekten i gestaltningsarbetet. Området ska präglas av en hög arkitektonisk ambitionsnivå.

Läs mer om Övre och stadsparkskvarteren genom att klicka på länken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?