Markanvisningstävling för Västra Gränstorp är avgjord

Publicerad:

Trelleborgs kommun bjöd i våras in till markanvisningstävling för området som då gick under arbetsnamnet Västervång Nordost, i Trelleborgs tätort. Tävlingen är nu avgjord och kommunen har valt att gå vidare med bostadsutvecklaren Obos. Området för markanvisningen byter samtidigt namn till Västra Gränstorp.

Västra Gränstorp. Bild från Obos anbud.
Foto: Obos Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Västra Gränstorp. Bild från Obos anbud.

Bostadsutvecklaren Obos vinnande förslag är framtaget tillsammans med konsulter från teknik- och arkitektföretaget PE och innehåller 21 bostäder i blandad bebyggelse.

Området i hörnet av Lundavägen och Havrejordsvägen

Planområdet är beläget i norra delen av Trelleborgs tätort, precis i kanten mellan staden och landsbygden. Flera omkringliggande markområden är också under utbyggnad. Planområdet sträcker sig längs med Lundavägen (108:an) och Havrejordsvägen. Nordöstra området utgörs av åkermark i träda.

Gestaltning och planbestämmelser

Redan i planbestämmelserna ingår bebyggelse av radhus i upp till tre våningar. Bebyggelsen ska skapa rumslighet, dels för att få en attraktiv gatumiljö och ett tydligt gaturum, dels för att skapa tydliga gränser mellan offentlig plats och halvprivata och halvoffentliga rum. Entréer ska placeras mot omgivande allmän platsmark, gata samt gång- och cykelväg.

Motivering

Jonas Lundström, exploateringsingenjör på Trelleborgs kommun berättar om motiveringen till att man utsett Obos förslag som vinnare:

Obos har presenterat ett kvarter med en kombination av olika boenden, där entréerna vänder sig mot intilliggande allmän plats vilket skapar en känsla av trygghet. Förslaget visar en variationsrik stadsmässig bebyggelse som pr��glas av en småskalighet.

Radhus och tvåvåningshus

Utmed Havrejordsvägen ligger moderna radhus i stram stil. Utmed lokalgatan ligger tvåvåningshus med loft som knyter an till de traditionella skånelängorna, fast med ett modernt uttryck. Dess placering med gavlarna mot gatan återfinns i den angränsande byn Gränstorp.

Gemensamma ytor

Förslaget innehåller gemensamma ytor för alla åldrar där många kvalitéer som till exempel orangeri, pergola och ytor för lek finns. De mindre rummen är välstuderade med höga materialval och den biologiska mångfalden står i fokus.

Planerad säljstart hösten 2020

Daniel Holmberg, affärsutvecklare på Obos berättar om arbetet framöver:

Vi siktar just nu på en säljstart av projektet till hösten 2020, men vi ser redan nu fram emot att få fortsätta planeringen av det här spännande projektet som vi ser har ett av Trelleborgs bästa lägen med närhet till centrum, havet, Sturup och Malmö. Att få möjligheten att erbjuda bostäder som passar de flesta här känns mycket bra.

Läs mer genom att klicka på länken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?