Angående händelsen i Trelleborg

Publicerad:

Den 19 juli misstänks en mamma ha tagit både sitt eget och sitt barns liv i Trelleborg. Familjen var aktuell inom Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun. Med anledning av den tragiska händelsen valde Socialförvaltningen att låta en extern utredare utreda förvaltningens agerande. Utredningen är nu klar och den visar följande:

  • Det har inte förekommit några allvarliga missförhållande.
  • Utifrån kvinnans och barnets behov har socialförvaltningen fullgjort sitt uppdrag.
  • Det har inte funnits några indikationer om att mamman hade för avsikt att skada sitt barn. Det har heller inte förekommit några misstankar om detta från någon i personalen eller oro om det i några uppgifter som kommit till socialförvaltningens kännedom.
  • Det har inte funnits några grunder för Socialförvaltningen att använda tvångslagstiftning.
  • Dokumentationen har varit i god ordning och samtliga tidsgränser har hållits.
  • Det har inte framkommit något kring Socialförvaltningens agerande som kunnat ändra utgången.
  • Övriga iakttagelser har inte haft relevans för utgången.

Med anledning av ovanstående har förvaltningen beslutat, i enlighet med riktlinjerna för Lex Sarah, att inte anmäla ärendet till IVO utifrån ett allvarligt missförhållande.

Socialförvaltningen har däremot för avsikt, med tanke på den tragiska utgången, att delge utredningen till Inspektionen för vård- och omsorg.

Socialnämndens ordförande Venzel Rosqvist vill förmedla följande:

"Detta ärende har berört oss och är en djupt tragisk händelse som hänt i Trelleborg. Mina tankar går i första hand till de anhöriga. Det känns bra att utredningen kommit fram till att ett annorlunda agerande från oss inte lett till ett annat resultat."

I övrigt har förvaltningen inte några ytterligare kommentarer i ärendet utan inväntar svar från IVO.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?