Retroaktiv avgiftskontroll för förskola och fritidshem

Publicerad:

Trelleborgs kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt den taxa som gäller. I september genomförde därför kommunen för första gången en retroaktiv avgiftskontroll.

Retroaktiv avgiftskontroll innebär att kommunen jämför de inkomstuppgifter som vårdnadshavarna har lämnat till kommunen för ett år med Skatteverkets uppgifter för samma år i syfte att säkerställa att vårdnadshavarna betalar rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Årets retroaktiva avgiftskontroll kommer att pågå fram till sista november.

Frågor och synpunkter

Du hittar mer information om retroaktiv avgiftskontroll under Retroaktiv avgiftskontroll för förskola och fritidshem– Vanliga Frågor och Svar. Hittar du inte svaret på din fråga där kan du kontakta bildningsförvaltningen på .

Hjälpte informationen på den här sidan dig?