Region Skånes Folkhälsoenkät 2019

Publicerad:

Hej! Hur mår du? Har du fått hem Region Skånes introduktionsbrev till Folkhälsoenkät 2019 i brevlådan? Då är du utvald till den största folkhälsoundersökningen i Skåne någonsin – och dina svar är lika viktiga för oss på Trelleborgs kommun som för Region Skåne.

Svaren hjälper oss att planera

Region Skåne genomför regelbundet stora folkhälsoenkäter. Svaren ger dem och oss inom Trelleborgs kommun möjlighet att följa levnadsvanor, hälsa och livsvillkor över tid, se trender och på så sätt kunna möta framtida behov och utveckla både vår kommun och Skåne som region. Det handlar såväl om folkhälsoarbete, det vill säga främjandet av sunda levnadsvanor och bra livsvillkor, som att kunna planera för en så välfungerande vård som möjligt i framtiden.

Största undersökningen någonsin

107 000 skåningar i åldern 18-84 år har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret för årets undersökning. Med så stort underlag kan allas behov uppmärksammas, vilket leder till en bättre och mer jämlik vård för alla skåningar, oavsett vilken kommun man bor i eller hur man lever.

Enkäten kommer att skickas ut runt den 20 oktober.

Läs mer genom att klicka på länkarna nedan:

1177 Vårdguiden om liv och hälsa

Hjälpte informationen på den här sidan dig?