Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

1 355 meter avloppsledning renoveras

Publicerad:

VA-avdelningen ska under veckorna 44-46 renovera 1 355 meter avloppsledning med renoveringsmetoden kallad relining. Arbetet påbörjas vid Johan Kocksgatan och slutar vid Centralstationen.

Bilden visar vilken sträcka av avloppsledningen som ska renoveras (markerat med svart).
Foto: VA-avdelningen Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bilden visar vilken sträcka av avloppsledningen som ska renoveras (markerat med svart).

Det inledande arbetet av VA-avdelningens stora projekt har redan påbörjats. Man kan redan nu se den ovanmark förlagda ledningen som provisoriskt ska leda avloppsvattnet från pumpstationen vid Scanfabriken på Johan Kocksgatan, till pumpstationen vid Centralstationen medan ledningen i gatan renoveras.

Under etapp två för ledningsrenoveringen kommer trafiken att stängas av på Järnsvägsgatan mellan den 8 och den 11 november. VA-avdelningen har valt att utföra arbetet under helgen för att minimera störningarna i trafiken.

Vad är relining?
Relining, även kallat rörinfodring, är en schaktfri renoveringsmetod som innebär att en ny ledning skapas inuti den gamla ledningen med hjälp av en speciell plastbeläggning.

Varför relinar vi?
Avloppsledningen som ska renoveras är från 1960, är hårt belastad och är i stort behov av renovering.

Att förnya ledningar med denna schaktfria metod, relining, gör att renoveringen dessutom genomförs med stor tidsbesparing och därför innebär en minimal störning för trafik och pendlare.

Vår miljö står alltid i fokus och en traditionell rörläggning med schakt hade inneburit ett flertal grävmaskiner, transporter samt asfalteringsåterställning vilket varit mindre miljövänligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?