Oktober

  • Nomineringarna till Samhällsbyggnadspriset klara

    Det är tre välrenommerade verksamheter eller fastigheter som nominerats till Samhällsbyggnadspriset 2019: nyproduktionen i Sparven 1 i centrala Trelleborg samt de båda landsortsverksamheterna Helmerslunds gård i Smygehuk och Grönby Gårdscharkuteri i Grönby.

  • Beställningsturer med kommunens skolbussar

    Skolbuss

    Som ett led i att ta ett samlat grepp om busschaufförernas arbetstider och arbetsmiljö har bildningsförvaltningens förvaltningschef fattat beslut om att tillsvidare inte ta emot beställningar av extraturer/beställningsturer med kommunens skolbussar.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida)