28 oktober - Bilens dag

Publicerad:

Bilen är viktig för människor och för samhället – på gott och ont. Genom att uppmärksamma Bilens dag vill Trelleborgs kommun sätta fokus både på möjligheter och utmaningar för bilen och bilismen. Hur gör vi bilanvändandet hållbart? Hur får vi bilar, bussar, cyklar och gående att samspela ännu bättre?

Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande berättar om Bilens dag

Se film här https://youtu.be/C-pQRzlp5Wc

Idag, måndag 28 oktober, uppmärksammas bilen lite extra – i Trelleborgs kommun och i övriga landet. Bilen har haft och har fortfarande stor betydelse för vår ekonomiska utveckling, för den personliga friheten och för demokratin. Körkortet – och bilen – är till exempel för många en biljett till arbetsmarknaden och till den samhällsservice som erbjuds i Trelleborgs kommun och på andra ställen.

Bilen är förstås bara ett av flera transportslag och Trelleborgs kommun ska ta hänsyn till alla som använder våra vägar och gator. Det innebär att du ska få samma plats i trafiken som andra oavsett om du cyklar, går, åker kollektivt eller kör personbil.

För en kommun som Trelleborgs, med mycket landsbygd och många mindre byar, är bilen ofta en förutsättning för att vi ska kunna välja var vi vill bo och ändå kunna nå arbetsplats, affärer och fritidsintressen. Bilen är ibland en förutsättning för att du ska kunna ta dig till ditt arbete eller besöka familj och vänner på andra platser. På så sätt är bilen en viktig förutsättning både för tillgänglighet, demokrati och frihet.

Miljön då?

Bilen och bilismen är inte okontroversiell och inte minst utsläppen är en utmaning, både i Trelleborg och på andra håll, vilket kräver ett förebyggande arbete.

Alla behöver inte bil för allt sitt resande. Om du behöver resa med bil ska du kunna göra det och Trelleborgs kommun ska även i framtiden planera både för bilen och för andra transportmedel när vi gör förändringar i staden eller på landsbygden. Bilen och kollektivtrafiken ska komplettera varandra.

Det bästa för vår gemensamma miljö är att du reser med kollektivtrafik som tåg och buss, eller att du går och cyklar om det är möjligt. Men om det behövs ska du ha möjlighet att välja bilen.

Den tekniska utvecklingen är viktig för att vi ska kunna klara miljömålen utan att skrota bilen. Bilindustrin och samhället jobbar för att ställa om från fossila bränslen till förnybara drivmedel. Personbilarna blir i allt snabbare takt elektrifierade och i december kommer även all lokaltrafik i innerstaden att trafikeras med el-bussar. Det är utsläppen som ska bort – inte fordonen i sig.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?