Vill du lämna synpunkter på den fördjupade översiktsplanen?

Publicerad:

Förslaget på ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad, som sträcker sig till år 2035, ligger ute för samråd sedan en tid tillbaka. Samrådsperioden avslutas den 22 november. Vill du lämna synpunkter på förslaget börjar det bli hög tid.

Foto: Nina Schwab Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika

Tjänstepersoner och politiker har varit ute och berättat om förslaget vid sammankomster av olika slag. Förslaget ställdes också tidigare under samrådsperioden ut i en lokal på Valen-gallerian. Vanliga frågor har till exempel gällt de olika alternativen för ringvägens sträckning.

Lämna synpunkter

Vi vill gärna få in dina synpunkter gällande den fördjupade översiktsplanen och sista datum är den 22 november. Du kan lämna synpunkterna via något av följande alternativ:

  • Mail: fop2035@trelleborg.se
  • Digital handling där du ser vad samrådsförslaget innebär direkt i berörd kart-vy. Där kan du också lämna synpunkter knutna till ett specifikt område: Klicka här för att komma till den digitala handlingen.
  • Post: Kommunledningsförvaltningen, Trelleborgs kommun, Algatan 13, 231 83 Trelleborg, märk kuvertet Fördjupad översiktsplan 2035.

Förslagets innehåll

Den fördjupade översiktsplanen visar på viljeriktningen för utvecklingen av staden och möjliggör för nya utbyggnadsområden, infrastruktur, grönstruktur, skolor, kultur- och fritidsområden. En viktig utgångspunkt i samrådsförslaget är kommunens pågående arbete med Kuststad 2025, vilket är kommunens största stadsutvecklingsprojekt med planer för en ringväg, business center och Sjöstaden.

Ta del av förslaget

Här kan du läsa samrådshandlingen i pdf-format. Klicka på länkarna nedan.

Samrådshandlingen är framtagen i en digital kortversion, där du ser vad samrådsförslaget innebär direkt i berörd kart-vy. Där kan du också i markanvändningskartan lämna synpunkter knutna till ett specifikt område.

Klicka här för att komma till den digitala handlingen.

Under tiden den 20 september – 22 november 2019 finns samrådshandlingen tillgänglig på följande platser:

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13 öppet vardagar kl. 08.00-16:30.
  • Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndag-torsdag 10.00 - 19.00, fredag 10.00 - 18.00, lördag 11.00 - 14.00.
  • Biblioteken i Anderslöv, Gislöv och i bokbussen

Läs mer på: www.trelleborg.se/fop2035

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?