Vem får Trelleborgsgalans Landsbygdsutvecklingspris

Publicerad:

Man skulle kunna kalla dem för landsbygdseldsjälar, då de jobbar hårt för att skapa en levande landsbygd. I år har jurygruppen som består av Kommunstyrelsen och Byarådet Trelleborgs Kommun tagit fram följande kandidater för nominering till landsbygdsutvecklingspriset.

Gunnel Jönsson: Entusiastisk gympaledare, verksam i Östra Torps gymnastikförening. "Alla kan gympa men vi har olika förutsättningar".

Föreningen Böste Läge: Nya och gamla Böstebor dokumenterar hus och de som bor och har bott där.

Grönby Byalag: Försöker kommunicera och skapa evenemang för alla åldersgrupper.

Kriterier

Landsbygdsutvecklingspriset delas ut till en person eller organisation som arbetar för en levande och utvecklande landsbygd i nutid med ett historiskt perspektiv, överbryggar generationsgränser och skapar naturliga samlingspunkter samt är ett föredöme och en inspirationskälla för andra.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!