Välkommen på Trygghetsvandring i Anderslöv!

Publicerad:

Måndagen den 2 december kommer en trygghetsvandring att genomföras i Anderslöv. Syftet med vandringen är att gemensamt identifiera platser och stråk som upplevs som otrygga och tillsammans hitta lämpliga åtgärder.

Alla som bor, arbetar eller på annat sätt verkar i området är välkomna att delta på vandringen tillsammans med tjänstepersoner och förtroendevalda från kommunen.

När: 2 december kl. 18-20
Var: Utgår från Väståkraskolan (se inbjudan för mer information (Word-dokument, 2,4 MB))

Hur trygga vi känner oss är avgörande för hur vi rör oss, vilka aktiviteter vi deltar i, hur vi mår och vilka möjligheter vi har att möta andra människor. Med hjälp av ett antal indikatorer, såsom belysning, förvaltning och gestaltning, kan tryggheten beskrivas och vid avsaknad av en eller flera indikatorer kan en plats eller ett område upplevas som otryggt. En trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka miljön de lever och vistas i genom att mötas och gemensamt diskutera lokala problem och möjliga åtgärder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?