Trygghetsmätningen för 2019 visar på en ökad upplevd trygghetskänsla i kommunen

Publicerad:

Varje år gör Trelleborgs kommun tillsammans med polisen en trygghetsmätning i syfte att skapa en övergripande bild om hur trelleborgaren upplever just tryggheten i kommunen. Resultatet visar en minskning inom problemindex. Från 2,21 till 1,84, vilket innebär en ökad upplevd trygghetskänsla i kommunen.

Förebyggande arbete i Trelleborgs kommun

- Trygghet är ett av kommunens effektmål, vilket gör att detta resultat visar på att våra insatser med tät samverkan mellan kommun och polis, samt inrättandet av trygghetsvärdar verkar ha gett effekt på den upplevda tryggheten. Det finns även en tät samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, vilket gör att effekterna blir bättre för tredje person ute i samhället, berättar Malin Ekblad, säkerhetschef, Trelleborgs kommun.

Trygghetsvärdarna – en trygg hand i samhället

Trygghetsvärdarna som är ute och rör sig i hela kommunen, alla årets dagar, är en viktig satsning för kommunen i det fortsatta trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Det nya samverkansavtalet mellan kommunen och polisen resulterar i en ännu tätare dialog mellan trygghetsvärdarna och polisen, för att på ett bättre sätt arbeta operativt ute i det offentliga rummet där vi tillsammans kan påverka den upplevda tryggheten.

Några utdrag från trygghetsmätningen:

Minskad oro för inbrott samt vid vistelse utomhus kvällstid

Oron för inbrott har också minskat.
Man är inte lika otrygg ute ensam sen kväll och otryggheten på restauranger, sportevenemang och i kollektivtrafiken har minskat vilket är glädjande för kommunen.

Otrygghet i trafiken

Trelleborgarna upplever mindre problem med nedskräpning men upplevelsen av att bilar kör för fort har fått ett försämrat resultat. Trafiken verkar vara ett problem eftersom man även upplever bekymmer med mopeder som buskör och att trafikregler inte respekteras fullt ut av invånare i kommunen.

Ordningen i orterna på landsbygden

Av de olika kommundelarna i undersökningen så är upplevelsen hos invånarna i Anderslöv att det fortfarande är problem med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen.
Detta var en av anledningarna till förra höstens trygghetsvandring, vilken nu kommer att återupprepas eftersom kommunen och polisen känner att åtgärderna som skulle vidtas behöver följas upp.

Utsatthet för brott – låg nivå

Utsattheten för brott ligger på en låg nivå vilket stämmer bra överens med den faktiska brottsstatistiken som visar på att antal brott som anmäls per dag har sedan 2015 minskat från 9 brott per dag till 6 brott per dag

För mer information vänligen kontakta:

Malin Ekblad
Säkerhetschef, Trelleborgs kommun
Malin.ekblad@trelleborg.se
Telefon: 0410-73 33 55

Hjälpte informationen på den här sidan dig?