Trelleborgs kommun säljer kvarteret Badhuset

Publicerad:

En markanvisningstävling är utlyst och Trelleborgs kommun eftersöker köpare av marken och befintliga byggnader i kvarteret Badhuset. Marken där själva badhusbyggnaden står ingår dock inte i anvisningen. Till sommaren 2020 flyttar Räddningstjänsten sin verksamhet till nya lokaler i norr och de gamla lokalerna finns tillgängliga för nya ägare och nya verksamheter.

Kvarteret Badhuset har en mycket central placering i Trelleborgs stad och erbjuder fantastiska möjligheter för nya ägare och verksamheter att etablera sig. Aktuella verksamheter kan tänkas bli hotell, hantverks- eller restaurangrörelser eller annat som passar i områdets karaktär.

En del av kulturstråket

Kvarteret Badhuset ligger i ena ändan av det som kommit att utmärka sig som Trelleborgs kulturstråk. Här finns förutom Badhuset, också Axel Ebbes konsthall, Trelleborgs museum, bibliotek och i andra änden av stråket vikingamonumentet Trelleborgen.

Vi ser gärna etableringar som passar i kulturmiljön eller på annat sätt bidrar till Trelleborgs utveckling och till ett mer spännande, nytänkande och vackrare Trelleborg. Vi tänker oss en tillgänglig men intim innergård som kantas av både bostäder, kafé eller restaurang och andra verksamheter, gärna med fokus på kultur, design och fritid, berättar Mårten Olsson, mark- och etableringschef på Trelleborgs kommun.

Ny detaljplan tas fram

Kommunen arbetar just nu med en ny detaljplan för kvarteret. De grundläggande stadsbyggnadskvaliteterna, vad gäller byggnadernas placering i fastighetsgräns, bred användning och tydlig uppdelningen mellan privat och allmän mark, kommer att bibehållas. Den nya detaljplanen kommer att innebära att rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser införs på de byggnader som är av kulturhistoriskt värde. I de delar av kvarteret där det finns möjlighet för ny exploatering är avsikten att tillåta bebyggelse i upp till fem våningar.

Ett kvarter öppet för allmänheten

Kvarteret Badhuset har alltid haft en publik funktion i staden. Kvarterets bebyggelse utgörs av byggnader som historiskt sett haft en viktig funktion för staden, med elverk, badhus och räddningsväsende samlat på samma plats. Trelleborgs kommun vill att det ska förbli öppet och tillgängligt även i framtiden. Då kvarteret historiskt sett varit till för allmänheten ska det fortsätta vara det.

Markanvisningstävling

Vem som får möjlighet att köpa mark i området kommer att avgöras genom en så kallad markanvisningstävling. Tävlingen innebär att intresserade exploatörer lämnar in förslag och ritningar på hur de avser att använda den aktuella ytan om de står som vinnare. En jury tar beslut om vem eller vilka som utses till vinnare.

För kvarteret Badhuset finns en del speciella förutsättningar att ta hänsyn till. Förutom att en del av byggnaderna har kulturhistoriskt värde måste exploatörerna också ta hänsyn till befintlig verksamhet i Badhuset och dess behov av leveranser, sophantering och så vidare.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin kommenterar beslutet om att utlysa markanvisningstävlingen:

Eftersom Räddningstjänsten flyttar ut ur sina lokaler nu till sommaren 2020 öppnar sig en fantastisk möjlighet att göra något riktigt spännande och intressant av kvarteret. Vi har valt att öppna upp för en markanvisningstävling direkt för att få in så många bra förslag som möjligt. Det centrala läget gör att området betyder mycket för stadens utveckling och dessutom vill vi att lokalerna kommer till användning så snart som möjligt.

Vinnare utses i mars 2020

Vinnaren av markanvisningstävlingen kommer att presenteras den 31 mars 2020. Vinnaren ska vara beredd att kort efter avslutad tävling inleda planering av förslagets genomförande.

Mer information om markanvisningstävlingen finns på:
www.trelleborg.se/kvarteretbadhuset

Tävlingsombud är:
Marie Frid, mark- och expoateringsingenjör på Trelleborgs kommun
marie.frid@trelleborg.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?