Poesiprojekt får kvalitetsutmärkelse av Skolverket

Publicerad:

"Poesi – syre för själen" och "Sustainable Poetry" är två skolprojekt i Trelleborgs kommun som har belönats med Skolverkets europeiska kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2019. Förutom utmärkelsen får båda projekten 20 000 kronor var.

Projekten Poesi - syre för själen och Sustainable Poetry får europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning 2019.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Projekten Poesi - syre för själen och Sustainable Poetry får europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning 2019.

– För prispengarna planerar vi att trycka upp en bok med elevernas dikter som de har skapat i projektet "Poesi – syre för själen", säger Dagmara Dosz-Nyberg, förstelärare på modersmålsenheten i Trelleborgs kommun.

Poesi – syre för själen

För tre år sedan startade pedagogerna vid modersmålsenheten ett språk- och kunskaputvecklande projekt för att stärka och bekräfta elevers flerspråkiga kompetens och identitet i en mångkulturell skola. I projektet fick eleverna läsa och analysera poesi samt själva skapa dikter på sitt modersmål för att gestalta sina tankar och känslor kring aktuella samhällsfrågor.

– Projektet blev en succé bland både elever och lärare som tycker att det har varit givande och intressant, men även utmanande, säger Teresa Montal, enhetschef för modersmålsenheten.

Sustainable Poetry

Sustainable Poetry är det andra projektet som får Skolverkets utmärkelse. Projektledare för poesiprojektet är Maria Glawe, förstelärare på Söderslättsgymnasiet.

– Sustainable Poetry är ett globalt samskapande språk- och kulturprojekt som utgår från FN:s Agenda 2030. Projektet ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolan och lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid, säger Maria Glawe.

Katerina Ackovska, biträdande rektor på Söderslättsgymnasiet berättar att skolan har gett deltagarna möjlighet och tid att medverka och visa upp projektet i olika sammanhang såväl i skolan som i kommunen:

– Projektet har utvecklats enormt, från lektion i klassrummet till en poesivandring i staden. Sociala medier har också möjliggjort att projektet har kunnat följas globalt.

Samarbete under Poesifestivalen i Trelleborg

I våras arrangerade Sustainable Poetry Trelleborgs första poesifestival där barn och unga från förskolan och upp till gymnasiet deltog med poesiskapande. Även modersmålsenhetens elever bidrog med dikter på 20 olika språk.

– Genom medverkan i Poesifestivalen fick de flerspråkiga eleverna en möjlighet att göra sin röst hörd i skolan och i samhället. De blev också medvetna medskapare av framtiden, säger Dagmara Dosz-Nyberg.

Maria Glawe planerar nu nästa års poesifestival tillsammans med kollegor såväl i Trelleborg som utanför Sveriges gränser.

– Via en digital lärplattform samarbetar vi i projektet med lärare ibland annat Portugal, Italien och Grekland och kanske elever från dessa länder kan komma till Poesifestivalen den 21 mars.

– Våra elever kommer att fortsätta skriva dikter och delta i Poesifestivalen även nästa år, för vi ser hur poesiskapandet utvecklar elevernas flerspråkiga kompetens och ökar deras kunskaper i samhällsfrågor, säger Dagmara Dosz-Nyberg.

Skolverkets Europeiska kvalitetsutmärkelse i språk

Sustainable Poetry

Hjälpte informationen på den här sidan dig?