Nu startar Totalförsvarsövning 2020

Publicerad:

Nu är inledningsfasen igång för den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret.

Pågår under hela 2020

I övningen deltar bland annat länsstyrelser, kommuner, myndigheter, landsting, militärregioner, frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet.
I inledningsfasen av Totalförsvarsövning 2020 har kommunerna möjlighet till förövningar. Övningen pågår sedan under hela 2020, där den mest intensiva fasen sker under försommaren.

Planering för TFÖ 2020

TFÖ 2020 utgår från ett scenario med ett militärt angrepp mot Sverige där vi ska skydda civilbefolkningen och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, ansvar, regler och hur samverkan sker med andra aktörer.

Syftet bakom TFÖ 2020

Bakgrunden till att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas är det försämrade omvärldsläget. Militär närvaro i vårt närområde, attacker mot nät och webbplatser och påverkansoperationer blir allt vanligare.
Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, leder och samordnar övningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?