Mindfulness för ökad hälsa och bättre studieresultat

Publicerad:

Tio minuter om dagen i tio veckor ska eleverna på Fågelbäcksskolan utöva mindfulness och vänskapsövningar. Projektet ingår i en forskningsstudie som genomförs av Centrum för primärvårdsforskningen vid Lunds universitet. Syftet med studien är att undersöka om mindfulness kan minska risken för ohälsa bland elever och förbättra deras studieresultat.

Pedagogerna Lotta Andersson och Mary Lazarevski på Fågelbäcksskolan hoppas att mindfulness-projektet ska ge goda resultat.
Foto: Yana Broberg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Pedagogerna Lotta Andersson och Mary Lazarevski på Fågelbäcksskolan hoppas att mindfulness-projektet ska ge goda resultat.

Mary Lazarevski och Lotta Andersson är två av pedagogerna på Fågelbäcksskolan som kommer att delta i projektet.

– Under höstterminen får alla lärare en utbildning i mindfulness. Därefter ska vi själva kunna hålla i övningarna som utförs tillsammans med eleverna i klassrummet, berättar Mary Lazarevski. Projektet med eleverna drar sedan igång under vårterminen nästa år.

Elever i grundskolan deltar i studien

Målgruppen för forskningsstudien är cirka tusen elever i årskurs F-9 i Skåne. Fågelbäcksskolan är den enda skolan i Trelleborgs kommun som deltar i studien. Forskarna vill se hur daglig mindfulness i klassrummet kan påverka elevernas psykiska och kroppsliga ohälsa, såväl kortsiktigt som på lång sikt. Forskningsstudien tittar också på vilken effekt mindfulness kan ha på elevernas studieresultat.

– Jag hoppas att mindfulnessövningarna kan leda till minskad stress hos elever som är väldigt prestationsinriktade och att eleverna ska få bättre sömn, säger Lotta Andersson. Vi ser att många elever sover alltför lite.

Psykisk ohälsa ökar bland eleverna

När Fågelbäcksskolans rektor Andrea Roos fick erbjudandet om att delta i forskningsstudien med sin personal och sina elever tvekade hon inte.

– Våra trivselenkäter har en längre tid visat att den psykiska ohälsan ökar bland våra elever. De känner sig allt mer stressade, säger Andrea Roos. Det ska därför bli intressant att se vad mindfulnessövningarna ger för resultat.

Även eleverna har visat stort intresse för projektet.

– För många elever är mindfulness inte något nytt och flera har sagt att det ska bli spännande, säger Mary Lazarevski.

– Om övningarna slår väl ut efter tio veckor så får vi väl fundera på om vi ska införa mindfulness i det ordinarie schemat, avslutar Lotta Andersson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?