Framtidsfokus på årets sista näringslivsfrukost

Publicerad:

På årets sista näringslivsfrukost fokuserade vi på framtiden och hur vi kan arbeta för att utveckla Trelleborg tillsammans.

Så möter vi framtiden tillsammans var rubriken på föreläsningen som Tomas Pålsson från Aspekta höll på Parken under torsdagsmorgonen.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Så möter vi framtiden tillsammans var rubriken på föreläsningen som Tomas Pålsson från Aspekta höll på Parken under torsdagsmorgonen.

Arbetsmarknadsnämndens ordförande, Lars G. Olsson presenterade nämndens ambition med näringslivsfrågorna och hur arbetsmarknadsförvaltningen kommer att jobba för att nå målen.

- Vi ska lyssna och underlätta för näringslivet i Trelleborg, sa Lars G. Olsson. Vi behöver varandra för att få snurr på spiralen där ett bra företagsklimat ger fler arbetstillfällen som i sin tur ger ökade skatteintäkter och en ökad konkurrenskraft.

Sedan passade nämndens ordförande på att presentera delar av förvaltningens personal som jobbar på enheten Näringsliv.

- Vi kommer att jobba mycket uppsökande, men ni är alltid välkomna att kontakta oss eller komma förbi på drop-in på Näringslivskontoret, sa Zouhair Arabi-Eter, enhetschef för Näringsliv.

Därefter tog Tomas Pålsson från Aspekta över stafettpinnen med sin föreläsning ”Så möter vi framtiden tillsammans”. Tomas pratade om vikten av värdeskapande samarbeten mellan det offentliga och näringslivet och att samhällsutveckling kräver ömsesidig samverkan där båda parter är delaktiga.

-Engagemang vinner! avslutade Tomas.

Därmed är näringslivsfrukostarna slut för i år men nya datum för nästa år är redan spikade: 12 mars, 28 maj, 24 september och den 26 november.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?