Detaljplan behandlas i två instanser

Publicerad:

Dom i ärendet om ”Detaljplan Dp 200 för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 ”Gröningen” Beddingestrand”, meddelades av mark- och miljödomstolen den 24 oktober 2019. Domen är sedan överklagad till Mark- och miljööverdomstolen och detaljplanen har således inte vunnit laga kraft.

Ytterligare ett överklagande av detaljplanen prövas för närvarande i mark- och miljödomstolen då ett, till Trelleborgs kommun, inkommet överklagande har skickats med försening till mark- och miljödomstolen. Trelleborgs kommun har kommunicerat önskemål om skyndsam handläggning till mark- och miljödomstolen med anledning av detta och ett nytt mål om detaljplanen har därför upprättats även i mark- och miljödomstolen.

Läs mer om detaljplanen genom att klicka på länken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?