Årlig branschträff för mäklare

Publicerad:

Kommunens årliga informationsträff för mäklare gick av stapeln på onsdagen och lockade nöjda besökare från branschen. Samhällsbyggnadförvaltningen i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen var värdar för ett blandat program med fokus på planförslag, bygg- och och miljöfrågor.

Lina Jönsson, planarkitekt på Trelleborgs kommun, redogjorde för detaljplanerna över Västervång Ost och Västra Gränstorp på branschträffen för mäklare.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Lina Jönsson, planarkitekt på Trelleborgs kommun, redogjorde för detaljplanerna över Västervång Ost och Västra Gränstorp på branschträffen för mäklare.

Branschträffen som vänder sig till mäklarbyråer verksamma i Trelleborgs kommun lockade i år en trogen skara representanter, som under ett par timmar bjöds på fika och ett digert program om planer och miljöfrågor. Träffen ägde rum i Rådhusets sessionssal onsdagen den 6 november.

Det blev en givande dag med många intressanta diskussioner, berättar Lyudmila Frandsén, miljöinspektör på Trelleborgs kommun och projektledare för träffen.

Programmet

Programmet började med en genomgång av några av kommunens aktuella planförslag. Planarkitekter från kommunen berättade i tur och ordning om samrådshandlingen med förslag på ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad, samt detaljplanerna för Västervång Ost, Västra Gränstorp, Allmogevägen, Stuckatören och Bovieran.

Efter en kort fikastund höll kommunens byggarkitekter en genomgång, om vad som gäller vid så kallade ”slutbevis” och ”slutbesked” i bygglovsprocessen. Programmet avslutades med ett avsnitt där kommunens miljöhandläggare redogjorde för mätning av radonhalt inom kommunen och vad fastighetsägare behöver tänka på när det gäller avlopp i bostadshus.

Årliga träffar

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöavdelningen, bjuder årligen in verksamhetsutövare inom olika branscher på träffar där syftet är att möta verksamhetsutövaren utanför den ordinarie tillsynen. Vid dessa tillfällen ges övergripande råd, information om lagstiftningen samt andra nyheter som berör verksamheterna. Samtidigt ges företagarna ett tillfälle att ställa frågor och presentera sina idéer och framtida planer. Branschträffar är en plattform där det öppet sker utbyte av erfarenheter och idéer i båda riktningar samtidigt som strävan om att uppnå miljöbalkens syfte finns.

Fler nyheter för dig som har företagsverksamhet i Trelleborg finns här
Läs mer om pågående deltaljplaner
Läs mer om kommunens arbete med tillstånd, regler och tillsyn
Läs mer om regler kring avlopp

Hjälpte informationen på den här sidan dig?