Angående Lex Sarah inom LSS

Publicerad:

Stora brister har uppmärksammats på kommunens barn- och ungdomsboende inom LSS. Efter genomförd utredning bedöms händelser som ägt rum som risk för allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah.

Rapporten kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunen vidtar ett kraftfullt åtgärdspaket för att komma tillrätta med bristerna.

Bakgrunden är att två rapporter lämnats in om händelser som inträffat kring en brukare på det aktuella boendet. Nu är utredningen klar och den pekar på stora brister inom flera områden.

Brister i ledning och styrning, otydlighet kring ansvarsfördelning och otydliga rutiner är några av de saker som framkommit i utredningen. Till detta kopplas nu ett antal åtgärder.

- Bristerna som uppmärksammats är allvarliga och helt oacceptabla. Vi vidtar nu ett kraftfullt åtgärdspaket för att se till att brukarna får den trygghet och säkerhet som de ska ha och att verksamheten lever upp till den kvalitet som den här typen av boende ska ha, säger Jessica Hahne, t f avdelningschef för LSS.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?