Studiebesök hos föräldralediga språkelever

Publicerad:

På Familjecentralen i Trelleborg drivs med framgång projektet Språkintegration och etablering för föräldralediga. På torsdagsförmiddagen besökte medarbetare från SKL, Sveriges kommuner och landsting, Trelleborgs Arbetsmarknadsförvaltning och Familjecentralen.

Representanter från SKL besökte Trelleborg för att höra om framgångarna med projektet Språkintegration och etablering för föräldralediga.
Foto: Catarina Axelsson Lindow Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Representanter från SKL besökte Trelleborg för att höra om framgångarna med projektet Språkintegration och etablering för föräldralediga.

Det pågår flera olika projekt runt om i Sverige för att nyanlända kvinnor ska kunna behålla och utveckla sina kunskaper i svenska språket även under föräldraledigheten. Projektet i Trelleborg startade i höstas och finansieras av medel från Länsstyrelsen i Skåne.

Lärarande exempel i Trelleborg

Det som gör projektet i Trelleborg speciellt välutvecklat är att det sker i samverkan med flera inblandade förvaltningar, men också det faktum att projektet drivs med tydligt fokus på de föräldralediga kvinnornas framtid, med arbete eller fortsatta studier.

Trelleborgs kommuns arbete med kopplingen till arbetsmarknaden har många intressanta lösningar. Det är ett utvecklingsområde nationellt och Trelleborg är ett bra lärande exempel, bekräftar Emil Larsson, projektkoordinator på SKL.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin (M) deltog vid studiebesöket och underströk vikten med att projektet drivs av Arbetsmarknadsförvaltningen med ett tydligt fokus på arbete först.

Det fanns dessutom en stor politisk enighet när beslutet togs, berättar Mikael.

SKLs Emil Larsson betonar också att den uppföljning som görs är av vikt. I Trelleborg pågår ett systematiskt utvärderingsarbete, som påbörjades redan tre månader efter projektets start.

Undervisning när barnet är med

Projektet i Trelleborg innebär att Arbetsmarknadsförvaltningen i samverkan med Bildningsförvaltningen erbjuder undervisning på Familjecentralens öppna förskola av utbildade SFI-lärare, lärare i Svenska för invandrare, till föräldralediga kvinnor. De får ha sin baby med sig. Undervisningen anpassas till situationen.

Mål med projektet

Naturligtvis blir det inte i nivå med reguljär SFI-undervisning utan barn, men det är ett sätt att hålla språket aktivt under föräldraledigheten och att underlätta planeringen av fortsatta studier eller arbete efter föräldraledigheten, vilket är några av målen med projektet. Det är också ett sätt att värna om ett respektfullt bemötande av de nyanlända.

Ett annat uttalat mål med projektet är att deltagarna upplever ökad trygghet i sitt föräldraskap, stärkt gemenskap med andra föräldralediga och ökad inkludering i samhället.

Fått spridning

Utvärderingen visar bland annat att fler av deltagarna som går vidare till SFI-studier efter föräldraledigheten, kommer tillbaka på en högre nivå inom utbildningen än den de var på tidigare.

Nu sprider detta sig, berättar, Rasha Chidiac-Mokhalati, från Arbetsmarknadsförvaltningen . Vi blir uppsökta av personer som frågar efter att få vara med, även utanför Familjecentralen och de vägar som annars är de vanliga.

SKL stöttar arbetet med öppen förskola för språk och integration

I flera kommuner är den öppna förskolan en viktig mötesplats för språk och integration. Här kan utrikes födda föräldrar utveckla sin svenska, stärkas i sin föräldraroll, få information om förskolans viktiga roll för barnens utveckling samt skapa ett umgänge för sina barn och sig själva.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?