Långväga studenter besökte Trelleborg

Publicerad:

Ett 60-tal studenter från cirka 25 spridda länder kom på studiebesök för att lära sig mer om kommunens hållbarhetsarbete. Alla deltar de i Lunds Universitets mastersprogram LUMES, ett två-årigt tvärvetenskapligt program som fokuserar på miljö- och hållbarhetsvetenskap.

- Verkligen intressant och informativt att få komma till Trelleborg och höra om ert hållbarhetsarbete! Bland de 60-talet studenter fanns Julia Mao, Kina, Megan Connowly, Storbritanninen, Jodie Ho, Japan/Taiwan och James Stavinona fån Texas.
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika - Verkligen intressant och informativt att få komma till Trelleborg och höra om ert hållbarhetsarbete! Bland de 60-talet studenter fanns Julia Mao, Kina, Megan Connowly, Storbritanninen, Jodie Ho, Japan/Taiwan och James Stavinona fån Texas.

– Under andra året betonar vi teori o praktik från urbana och landsbygdsrelaterade utmaningar och framsteg inom hållbarhet. Vi besöker Brunnshög i Lund med ESS, Augustenborg med "Gren Roof Institute" i Malmö. Vi lägger också en dag på att besöka Trelleborgs kommun och Högesta Gods för skog, energi och jordbrukslösningar, berättar Sara Brogaard som är kursansvarig tillsammans med Ann Åkerman.

Det var andra gången som de kursansvariga valt att ta med sina andraårselever till Trelleborg. Genom besöket hoppades studenterna få lära sig mer om hur en liten kommun väljer att ta sig an komplexa hållbarhetsutmaningar.

Anitha Ljung, Johannes Hagström och Tony Fagerberg från kommunledningsförvaltningens Avdelning för hållbar utveckling mötte upp med föreläsningar om kommunens arbete med klimatfrågan, med cirkulär ekonomi och om hur vi tar hand om vårt hav och våra marina resurser.

– Att ta emot studenter ligger helt i linje med kommunens ambition att ha ett intensivt och välutvecklat samarbete med högskolorna och forskarvärlden. Vi lägger stor vikt vid utvecklingsarbete och då är det särskilt roligt att odla kontakter med så här långväga studenter som kan bidra till att sätta Trelleborg på den globala kartan, konstaterar Anitha Ljung.

Studenterna representerade vitt skilda länder som Storbritannien, USA, Kina, Ghana och Australien. Efter fyra föreläsningar och två timmar i Sessionssalen verkade de alla vara mycket nöjda med besöket. Här är några röster:

– Mycket informativt och intressant att få ta del av de här frågorna från en kommuns perspektiv!

– Intressant att få höra flera olika kompetenser föreläsa och att få höra om vad som händer i verkligheten just nu, och inte bara hämta fakta om vad som redan har skett.

– Intressant att besöka en industristad som Trelleborg och höra om era specifika utmaningar med intressant fördjupning i detaljer som hur ni gör för att minska fossilbränsleanvändning, tar hand om matavfall och planterar ålgräs i havet.

–Bra också att vi fick möjlighet att ställa alla våra frågor!

En riktigt viktig fråga ställdes på slutet, till kommunens marinbiolog Tony Fagerberg, från en av studenterna:

– Får jag lov att kontakta dig igen, för att skriva mitt examensarbete?

Därmed har Trelleborgs kommun upprättat en ny länk till forskarvärlden som kan bidra till kunskapsutväxling för kommunens utveckling!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?