Idag samlas politiker och tjänstepersoner för en gemensam budgetkickoff mot 2020!

Publicerad:

En viktig del av det fortsatta arbetet under året är budgetarbetet inför 2020-2022. Idag, måndag, startar budgetarbetet med en gemensam kickoff i syfte att dela erfarenheter och få en tydligare överblick och gemensam bild gällande vilka utpekade områden som bör prioriteras under 2020-2022. På plats finns politiker, tjänstepersoner samt experter som delger omvärldsbevakning från olika expertområden.

Förtroendevalda politiker i kommunen
Foto: Emilie Ekander Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Förtroendevalda politiker i kommunen

En av de externa experterna på plats är Johan Wessman, VD och Chefredaktör Öresundsinstitutet som talade om Trelleborg i Öresundsregionen- ett strategiskt läge.

Uttalande, Johan Wessman: – Trelleborg är en intressant stad och har ett spännande näringsliv. En trevlig kommun att bo i, med ett attraktivt geografiskt läge. Att kommunen är placerad i Öresundsregionen innebär stora möjligheter, där samarbetet mellan olika utvecklingsaktörer är väldigt viktigt. I Trelleborg har även ny infrastruktur bidragit till positiva effekter: en mer attraktiv boendeort, högre bostadspriser, underlag för ny stadsdel med bostäder. Turismen ökar. Utmaningen är nu att anpassa staden och kommunen för framtiden, moderna förutsättningar, hållbarhetslösningar och nya trender för hur människor rör sig i staden. Möter vi den "nya invånarens” krav på en attraktiv plats att leva, verka och bo på? Knyt forskningen till staden, hitta nya tekniska och hållbara lösningar, säger Johan Wessman.

Förvaltningarna informerar om nuläget och viktiga prioriteringar inför 2020

Under dagen får politikerna även lära sig mer om kommunens ekonomiska ställning, finansiella uthållighet, investeringsplan, befolkningsprognos, hållbarhet och utvecklingsarbete, ny förvaltningsorganisation och lokalförsörjningsplan. Sammantaget, en dag med samverkan i fokus och möjlighet för det politiska styret att skapa sig en övergripande bild av kommunens nuläge och vilka områden som bör prioriteras extra tydligt i budget 2020-2022.

Nämndernas budgetarbete framöver

Senast den 14 juni ska samtliga nämnders budgetförslag lämnas in.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?