Trelleborgs kommun medverkade på konferensen Kraft och Kunskap

Publicerad:

Ett hållbart jämställdhetsarbete kräver både kunskap och praktik, därför är konferensen Kraft och Kunskap en viktig del i att lyfta jämställdhetsarbetet i Skåne. Konferensen anordnas i samband med att strategin "Ett jämställt Skåne" fyller två år. Konferensen anordnas av Länsstyrelsen i Skåne.

För att Skåne ska blir ett mer jämställt län behöver arbetet ske systematiskt, i samverkan och vara baserat på kunskap. Ett jämställt Skåne är Skånes jämställdhetsstrategi. Utifrån vart och ett av de sex nationella jämställdhetspolitiska målen behandlar konferensen både aktuell forskning och hur olika myndigheter, företag, kommuner eller ideella organisationer har valt att arbeta med frågan. Trelleborgs kommun har ställt sig bakom strategin och arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet på olika nivåer i kommunen.

Några utdrag från programmet är:

-Makt och inflytande Forskning: "Att kämpa mot orättvisor som inte anses finnas: om makt, motstånd och arbetsvillkor" Paula Mulinari, Malmö universitet.
-Jämställdhet genom skolan? Korta och långa perspektiv Forskare: "Kön/genus betyder för elevers skolsituation och prestationer" Inga Wernersson, Högskolan väst
-Jämn fördelning av det obetalda arbetet Forskning: "Det evigt kvinnliga? Det obetalda hem och omsorgsarbetet i förändring" Maria Stanfors, Lunds Universitet.

Varför är det viktigt att medverka på Kraft och kunskap "ett jämställt Skåne"?

– Vårt medverkande är viktigt i syfte att ta del av andra kommuners erfarenheter av jämställdhetsarbete, samt forskning på ämnet. Trelleborgs kommun är ansluten till strategin "ett jämställt Skåne" och vi arbetar aktivt med frågan i flera olika projekt och samarbeten, berättar Annika Ekberg, HR-strateg, Trelleborgs kommun.

Varför är det viktigt att arbeta med jämställdhetsfrågor i kommunen?

– Jämställdhetsarbete möjliggör en mer precis analys av Trelleborgs kommuns invånares behov och konsekvensbeskrivning av beslut. Genomarbetade underlag är en förutsättning för hållbarhetsarbetet och för politikernas prioriteringar, berättar Lina Wedin Hansson, Hållbarhetschef, Trelleborgs kommun.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?