Fullsatt på träff om unik plan för cirkulär mat

Publicerad:

På ett fullsatt frukostseminarium med deltagare från olika delar av Skåne och Sverige presenterades i veckan en ny handlingsplan med fokus på cirkulär livsmedelshantering. Bakgrunden är en studie som Trelleborgs kommun har låtit genomföra under hösten 2018.

Anna Älgevik från Sweco presenterade en plan för cirkulär livsmedelshantering.
Foto: Johannes Hagström Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Anna Älgevik från Sweco presenterade en plan för cirkulär livsmedelshantering.

Studien har identifierat hur en jordbrukskommun som Trelleborg kan bidra till omställningen mot ett mer cirkulärt samhälle. Det kan leda till ökad självförsörjning, ökad lokal konsumtion av lokalt producerade livsmedel, minskad sårbarhet och importberoende, samt minskad klimatpåverkan.

Planen presenterades i Trelleborg den 13 mars på ett fullsatt frukostseminarium. Bland annat deltog representanter från Jordberga Gods, Ugglarps slakteri, Livsmedelsakademin, Krinova Science Park, Energikontoret Skåne, Lantbrukarnas Riksförbund, SLU Alnarp, Linköpings Universitet, Lunds Universitet, Malmö Stad, Livsmedelsakademin och den kommunala organisationen. Intresset var också stort bland lokala politiker.

Studien visar bland annat att största delen av de livsmedel som produceras i Trelleborg lämnar kommunen för bearbetning och konsumtion utanför kommunens gränser. Samtidigt sker en import av livsmedel som konsumeras i kommunen. Det finns möjligheter att öka konsumtionen av lokalt producerade livsmedel i Trelleborg. Detta ser kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin positivt på.

- Vi ser gärna en ökad upphandling av lokalt producerad mat för den kommunala verksamheten, säger Mikael Rubin.

Dessutom visade studien, genomförd av Sweco, att av de livsmedel som konsumeras i Trelleborgs kommun uppstår mycket matsvinn, ca 38 kg/person och år. Det finns en mycket stor potential att återföra överbliven mat i form av produkter istället för avfall i livsmedelskedjans alla steg – produktion, bearbetning, livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och hushåll.

Ett minskat matsvinn skulle leda till minskade avfallsmängder, minskade kostnader för avfallshantering, ökat värde i livsmedelskedjan och minskad miljö- och klimatpåverkan. Om matavfallet reduceras med 50 procent skulle ett värde av 11 miljoner kronor tillföras eller behållas i livsmedelskedjan inom kommunen.

- Minskat matsvinn är viktigt och jag ser också en potential i den tradition vi i Trelleborg har gällande biogasproduktion och ny teknik, säger Mikael Rubin.

I planen identifieras ett 20-tal möjliga projekt för att ställa om till ett mer cirkulärt livsmedelsflöde.

Mer information

Handlingsplan för cirkulär ekonomi i livsmedelskedjan (PDF-dokument, 1,4 MB)

Läs mer om hur Trelleborgs kommun arbetar med utbildning och lärande för hållbar utveckling - hur vi ser till att barn och ungas röster blir hörda.https://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2019/februari/pedagoger-far-stipendium-for-matsvinnsprojekt/

Du kan följa matsvinnsprojektet på Hållbar Utveckling Skånes Facebooksida och bloggen Rädda Maten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?