Trelleborgs kommun utför naturvärdesinventering i Dalköpingeåns nedre del

Publicerad:

Under våren och sommaren 2019 inventeras växt- och djurlivet i Dalköpingeåns nedre del. Syftet med inventeringen är att öka kunskapen om den lokala faunan och floran.

Naturområde intill Dalköpingeån.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Naturområde intill Dalköpingeån.

Området runt Dalköpingeåns nedre del har ett högt naturvärde. Inventeringen är en del av en utredning av naturområdets kvalitéer och förutsättningar.

Naturvärdesinventeringen genomförs av Ekoll AB på uppdrag av Trelleborgs kommun. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt.

När inventeringen har avslutats kommer markägarna i området att få information om eventuella fynd av höga naturvärden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?