Trelleborg rusar i Svenskt Näringslivs undersökning

Publicerad:

Trelleborgs kommun ökar mest i det sammanfattande omdömet, bland alla Sveriges kommuner i årets undersökning, kring det lokala företagsklimatet som görs av Svenskt näringsliv.

Otroligt glädjande att vi får det högsta enkätresultatet sedan 2010. Kommunen har det senaste året satsat aktivt på att bättre förstå företagen och det känns ju som detta är ett kvitto på den satsningen, säger Anna Engblom, näringslivsstrateg.

Avde som svarat är det i år fler företag som haft kontakt med kommunen, både politiker och tjänstemän och hela 65 % av de svarande har varit i kontakt med någon av kommunens tjänstemän, främst vid någon form av tillsynsverksamhet, men även vid rena företagsbesök. De svarande upplever att både tjänstemäns och politikers attityder till företagande har förbättrats. Däremot försämras index för medias attityder till företagande i Trelleborgs kommun, vilket påverkar resultatet negativt.

Servicen upplevs ha förbättrats, men har fortfarande stor förbättringspotential. Här gör kommunen stora insatser och de digitala tjänster som kommer lanseras under 2019 förväntas ha ytterligare god effekt på företagsklimatet. Tillgången till kompetens drar även det upp indexvärdet. Där Trelleborgs kommun tidigare låg på rikssnittet ligger kommunen nu på 2,99 och Sverige på 2,67.

- Nu är kommunen på rätt väg men det finns mer att göra. Trelleborgs mål är att bli en av Skånes mest attraktiva företagskommuner, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande.

Länk: https://www.foretagsklimat.se/

Hjälpte informationen på den här sidan dig?