Nya beslut på dagens kommunstyrelse

Publicerad:

Idag träffades kommunstyrelsen för att fatta beslut i ett antal ärenden. På agendan fanns bland annat äskande för digital utvecklingsfond, e-arkiv-samverkan, medborgarbudget, familjecentralen i Anderslöv, energiplan för Trelleborgs kommun, äskande av medel för exploateringsområde Skegrie öster med flera.

Informationsärenden:

Mötet inleddes med en informationsdragning gällande GDPR (General Data Protection Regulation) av kommunens GDPR-ansvarige Jakob Dahlman. Den 25 maj 2019 är det ett år sedan GDPR-lagen antogs. Sedan dess har ett gediget förändringsarbete gjorts i kommunen för att skydda personliga identitetsuppgifter och stärka integritetsskyddet.

Det informerades om olika typer av personuppgifter: personuppgifter, extra skyddsvärda personuppgifter och känsliga uppgifter och skillnaden mellan hanteringen av dessa.

Nämnderna ansvarar för att GDPR-lagen följs och förvaltningarna genomför arbetet.

Läs mer om kommunens arbete med GDPR

Några beslut som fattades under eftermiddagens sammanträde:

  • Lokalhyresavtal Herkules 34 går vidare till kommunfullmäktige 27 maj.
  • Utveckling av Trygghetsvärdarnas arbete går vidare till kommunfullmäktige 27 maj.
  • Digitaliseringsfond godkänns. Bakgrund: Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-15 att anta en Digital agenda för Trelleborgs kommun. I den digitala agendan beskrivs att en utvecklingsfond med tillhörande modell för finansiering ska inrättas under kommunstyrelsen i syfte att stimulera och samtidigt öka takten i digitaliseringen. Under 2019 bedöms ett investeringsbehov om 5 miljoner kronor. Det ska finnas möjlighet för övriga förvaltningar att äska medel från budgeten utifrån framtagna kriterier.
  • Utveckling av E-arkiv godkänns. Samverkansavtal om ett kommungemensamt e-arkiv med Lunds kommun.
  • Medborgarbudget - medverkan i nätverk gällande medborgarbudget med SKL (Sveriges kommuner och Landsting) godkänns.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?