Ännu ett steg närmare inriktningsbeslut för Business center

Publicerad:

I veckan träffades representanter från näringslivet och Trelleborgs kommun för att diskutera förslaget till framtida struktur och profil för östra verksamhetsområdet. Som en del av projektet Kuststad 2025 ska området utvecklas till Business center Trelleborg.

Visionsbild av logistikcenter.
Foto: BSK Arkitekter och Nord Architects Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Visionsbild av logistikcenter.

Tidigare har representanterna tillsammans kommit fram till att värdeorden för Business center Trelleborg ska vara: starkt, stolt och samverkande. Man har slagit fast att området ska kännetecknas av ett tydligt miljötänk, smarta energilösningar och cirkulär ekonomi.

Nu var det dags att förankra det förslag till fysisk strukturplan och inriktningsbeslut som projektet arbetat fram utifrån tidigare samtal. Representanter från kommunen samt befintligt och potentiellt näringsliv deltog i mötet.

- Om alla parter skriver under inriktningsbeslutet är det ett väldigt bra underlag för den framtida processen. Kommunen har ett ansvar att driva utvecklingen, men det görs enklast om vi har en enighet om viljeriktningen, säger Håkan Asmoarp som är delprojektledare för Business Center Trelleborg.

Hans förhoppning, och målsättningen med mötet, är att parterna ska skriva under inriktningsbeslutet före sommarsemestern. Syftet med inriktningsbeslutet är att verka för att uppnå områdets vision.

Håkan Asmoarp är nöjd med mötet.

- Vi fick okej på vårt förslag och en signal om att våra samarbetspartners inom näringslivet är beredda att skriva under inriktningsbeslutet, säger han.

Parallellt med inriktningsbeslutet pågår diskussioner i brett sammansatta arbetsgrupper kring områdets kompetensförsörjning samt den framtida logistikanläggningen. Dessutom arbetar Trelleborgs kommun för att redan under 2019 kunna etablera rekreationsfunktioner i området runt Dalköpingeån.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?