Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Ungdomar jobbar med trafik och tobak

Publicerad:

Tolv sommarjobbande ungdomar arbetar just nu på avdelningen för hållbar utveckling. Under tre veckor fokuserar de på tobaksförebyggande arbete och trafikfrågor.

På kort tid fyllde sommarjobbarna en 3-litersburk med fimpar som de plockade upp från marken i centrum.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika På kort tid fyllde sommarjobbarna en 3-litersburk med fimpar som de plockade upp från marken i centrum.

Totalt är det tolv ungdomar fördelade på två grupper som fått sommarjobb på avdelningen för hållbar utveckling i år.

Fimpplockning och förebyggande arbete

För gruppen som jobbar med tobaksförebyggande arbete började sommarjobbet med en utbildningsvecka i Malmö, tillsammans med ungdomar från åtta andra kommuner. De fick utbildning i tobakens påverkan på människa och miljö, barnkonventionen, nya tobakslagen, kommunikation och presentationsteknik.

Uppdraget är att sommarjobbarna ska sprida vidare sina kunskaper till andra ungdomar och därmed försöka motverka tobaksbruk bland unga. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Skåne som en del av ”Rökfritt Sverige 2025”.

I Trelleborg är eleverna i årskurs 6 den huvudsakliga målgruppen. Sommarjobbarna förbereder lektioner, övningar och planerar för en mindre utställning. Ungdomarna ska även göra en film som riktar sig till föräldrar.

Ungdomarna har också varit ute i Trelleborg och tagit foton på platser där det finns mycket fimpar samt plockat fimpar. De kunde på kort tid fylla en 3-litersburk.

Samlar synpunkter kring trafik

Gruppen som jobbar med trafikfrågor ägnade första veckan åt introduktion med gruppövningar samt utbildning i jämställdhet, jämlikhet, barns rättigheter och tillgänglighet.

Därefter har sommarjobbarna lagt grunden till en enkät om resvanor, upplevelse av kollektivtrafik, trafiksäkerhet, gång- och cykelvägar samt parkering. Enkäten kommer att publiceras på kommunens webbplats, men ungdomarna ska också fråga invånare på stan.

Ungdomarna har också besökt olika platser i kommunen och dokumenterat och reflekterat utifrån aspekter som tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. De har även läst igenom och tyckt till om kommunens trafikplan som är under framtagande.

Resultatet av ungdomarnas egna observationer samt enkäten kommer delvis ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla trafikmiljön i Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?