Tre utvecklingsförslag för nya stadsdelar i hamnområdet klara

Publicerad:

Hur ska de nya stadsdelarna i nuvarande hamnområdet se ut? Den frågan har tre konsultteam fått arbeta med under våren 2019. Nu kan resultatet av deras arbete visas upp.

Förslag på utformning av nya stadsdelar i hamnområdet.
Foto: Nyréns arkitektkontor Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Förslag på utformning av nya stadsdelar i hamnområdet.

Förslagen har tagits fram i parallella uppdrag, av tre konsultteam (EG Arkitekter tillsammans med Ramböll, Nyréns Arkitektkontor samt Sydväst Arkitektur och landskap tillsammans med &Rundquist). Uppdraget var att presentera genomförbara kvalitativa idéer, motiv för föreslagna åtgärder och grova kostnadskalkyler.

- Teamen har gjort ett fantastiskt jobb. Vi är imponerade och tacksamma för förslagen som vi nu ska analysera och gå igenom, säger Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025.

Förslagen ska nu utvärderas av representanter från kommunens olika verksamheter.

Kommunens målsättning är att ta fram en fysisk strukturplan för de nya stadsdelarna, baserad på det bästa ur de inlämnade förslagen. En fysisk strukturplan visar hur området är tänkt att se ut i grova drag, med exempelvis vägar, kommunal service, parker och bostäder. Tanken är att planen ska vara klar till årsskiftet 2019-2020.

I samband med inlämningen i slutet av maj var konsulterna på plats i Trelleborg för att presentera sina förslag för de tjänstepersoner som ska delta i utvärderingen. De tre förslagen visades även upp den 3 juni under en vernissage i projektlokalen för Kuststad 2025. Kommunanställda, politiker, media och samarbetspartners deltog.

Ta del av förslagen

Förslagen finns i sin helhet på webbplatsen. Ta del av förslagen.

Under sommaren 2019 visas de även upp på Algatan 5 under följande öppettider:

  • Tisdag 25 juni klockan 11-14 
  • Onsdag 3 juli klockan 17-19 
  • Onsdag 10 juli klockan 11-14 
  • Onsdag 17 juli klockan 11-14 
  • Onsdag 24 juli klockan 11-14

Besök övriga tider kan bokas. : .

Bakgrund

Arbetet med att omvandla hamnområdet till nya havsnära stadsdelar ingår i det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Det innefattar även en östlig ringväg och hamninfart samt en näringslivssatsning på det nuvarande östra verksamhetsområdet.

Målbilden för de nya stadsdelarna är att drygt 50 hektar hårdgjorda ytor ska omvandlas till stadsdelar fulla av liv, med 4000-5000 bostäder, lokaler för service och gemensamma ytor för rekreation. Havet ska nås – mitt i staden – och totalt kommer mer än 5 kilometer kajkant bli tillgänglig för boende och besökare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!