EN kulturgaranti blev TVÅ

Publicerad:

Trelleborgs kommun presenterar sitt arbete med införandet av kulturgarantin inom äldreomsorgen för representanter för ett tjugotal skånska kommuner, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.

Mari Jungklo, Socialförvaltningen och Annika Eriksdotter, Kultur- och fritidsförvaltningen berättar om Kulturgarantin i Trelleborg.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Mari Jungklo, Socialförvaltningen och Annika Eriksdotter, Kultur- och fritidsförvaltningen berättar om Kulturgarantin i Trelleborg.

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne arrangerade 18 juni ett seminarium om kultur i äldreomsorgen - organisation, uppföljning och Skånes gemensamma arbete framåt.

Region Skånes kulturförvaltning och Kommunförbundet Skåne har fått ett gemensamt politiskt uppdrag att undersöka vilket stöd de skånska kommunerna behöver i utvecklingen av kultur i äldreomsorgen.

Trelleborgs kommun bidrog med ett föredrag om sitt arbete med kultur i äldreomsorg utifrån perspektiven organisation och uppföljningsarbete. Mari Jungklo från Socialförvaltningen och Annika Eriksdotter från Kultur- och fritidsförvaltningen berättade om Kulturgarantin i Trelleborg. Eftermiddagen ägnades åt dialog om det gemensamma arbetet framåt.

Kulturgaranti både för äldre och för unga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?