Beslut om försäljning av fastigheter i fullmäktige

Publicerad:

När kommunfullmäktige träffades för ett sista möte före sommaren stod knappt 30 ärenden på dagordningen. Kommunens ledande politiker beslutade bland annat att det före detta museet ska säljas.

Skyttsgården i Trelleborg
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skyttsgården i Trelleborg

Bakgrunden till att fastigheten nu ska säljas är ett uppdrag från kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin, som pekat ut totalt tolv fastigheter som ska avyttras under 2019. Flera av fastigheterna bär inte sina egna kostnader.

Utöver Skarpskytten 3 (där före detta museet, Biogascentrum och etableringsboendet Pegasus finns) beslutade fullmäktige att sälja ytterligare fem fastigheter. Fastigheterna som nu ska säljas via mäklare är:

 • Vemmerlöv 4:4 (hyrs idag av Huggarna MC)
 • Del av Kyrkoköpinge 14:1 avseende Länkarnas hus
 • Östervång 2:75 (hyrs idag av Trelleborgs motorklubb)
 • Kyrkoköpinge 4:40 (Karlsfälts gård)
 • Gislöv 68:1 (Modeshögs etableringsboende samt före detta förskola)

I de fall som kommunen avyttrar fastigheter som används av föreningslivet kommer föreningar, som efter avyttring fått en skälig utökad hyra på grund av marknadsprissättning, efter prövning erhålla ett utökat föreningsbidrag för att täcka hyreskostnaden.

Upphandling av assistans

Under mötet beslutades även att det ska genomföras en upphandling av personlig assistans. Bakgrunden är att allt fler assistansberättigade väljer privata bolag som utförare, vilket gör det svårare för kommuner att bedriva assistans på ett kostnadseffektivt sätt. I Trelleborgs kommun gick assistansenheten under 2018 back med 15 miljoner jämfört med budget.

Nya mål

Kommunfullmäktiges slog också fast vilka de nya inriktningsmålen för perioden 2020-2023 ska vara:

 • Tryggt och säkert samhälle
 • Barn och ungas uppväxtvillkor
 • Attraktivt näringsliv

Inriktningsmålen utgår från kommunens vision: Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet för en långsiktigt hållbar tillväxt. Inriktningsmålen har 1-2 tillhörande mätbara inriktningsmål som ska följas upp årligen i årsredovisningen.

Fler beslut under fullmäktige

Ett urval av övriga beslut som fattades under sammanträdet:

 • En familjecentral ska bildas i Anderslöv, utifrån samma modell som familjecentralen Bryggan i Trelleborg.
 • Arbetet med Fairtrade City Trelleborg ska avslutas.
 • Ansvaret för Yrkeshögskolan flyttas från och med den 1 juli i år från bildningsförvaltningen till arbetsmarknadsnämnden.
 • Axel Ebbes konsthall ska tillgänglighetsanpassas och rustas upp. Totalt 5 miljoner kronor avsätts under 2019 och 2020.
 • Rådhus AB:s styrelse ska ta fram underlag för en eventuell försäljning av det kommunala bolaget Trelleborgs Energiförsäljning AB.

Webb-tv från fullmäktige.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!