56 Mkr i bidrag för sanering av förorenad mark inför bostadsbyggande i Trelleborgs kommun

Publicerad:

Länsstyrelsen beslutar om 56 miljoner kronor i bidrag för sanering av det förorenade gamla gasverksområdet i Trelleborgs kommun. Pengarna kommer från Naturvårdsverkets anslag för att sanera och återställa av förorenad mark på områden där det ska byggas bostäder. Det rör sig om fastigheterna Signalen 20 och 19 i där det har varit kolgasverk från 1912 till 1971.

Länsstyrelsen har bedömt att området är allvarligt förorenat och för att man ska kunna bygga bostäder behöver förorenade massor grävas bort och ersättas med rena. Eftersom kommunen tidigare drev gasverket kommer en del av saneringen (ca 20 procent av den totala kostnaden) att bekostas av Trelleborgs kommun och resten med statliga bidrag. I år kommer byggnader att rivas och demonteras och ytterligare undersökningar att göras.

Själva saneringen genomförs 2020-2021 och därefter kan bostäderna byggas och en av de gamla gasverksbyggnaderna återuppföras.

Uttalanden från Länsstyrelsen samt Trelleborgs kommun:

- Det är andra gången vi i Skåne får möjlighet att använda oss av det här anslaget som handlar om att sanera förorenad mark inför att det ska byggas bostäder. Det är mycket positivt att vi med hjälp av statliga bidrag kan bli av med ett allvarligt förorenat område samtidigt som det ger fler bostäder i Trelleborgs kommun, säger Karin Persson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen Skåne.

- Vi välkomnar Naturvårdsverkets beslut, det ger oss en möjlighet att äntligen städa bort en miljöskuld och därefter bygga fler bostäder. Vi har i många år fört diskussioner med Länsstyrelsen om åtgärder men velat avvakta beslutet om framtida markanvändning innan vi startade, säger Hans Lilja, projektchef, Tekniska förvaltningen, Trelleborgs kommun

- Det har varit ett mycket lyckat arbete där kommunen har arbetat intensivt och under en längre tid för att uppnå alla krav som krävs för att få detta bidrag. Saneringsarbetet bidrar tyvärr till att vi måste riva en bevarande värd byggnad, parkkontoret, vilket innebär att anläggningens kulturhistoriska värde minskar då gasverkets byggnader utgör en värdefull kulturmiljö. Gasverket(ungdomens hus) kommer att demonteras och bevarande värda delar att sparas och huset återuppbyggs för bostadsändamål. Detta är tvunget om vi ska lyckas sanera marken fullständigt och till den nivå som krävs för att kunna använda marken till bostäder, säger Sandra Gustafsson, t.f samhällsbyggnadschef, Trelleborgs kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?