Tyck till om trafiken i kommunen

Publicerad:

Hur är trelleborgarnas upplevelse av kollektivtrafik, trafiksäkerhet, gång- och cykelvägar och parkering? Svaren ska kommunen få genom en enkät, framtagen av sex sommarjobbande ungdomar med trafiken i fokus.

Enkäten handlar bland annat om trelleborgarnas resvanor.
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Enkäten handlar bland annat om trelleborgarnas resvanor.

Ungdomarna är nu inne på sin sista arbetsvecka. Hittills har de använt enkäten som frågeformulär och gjort intervjuer på olika platser i kommunen.

Från och med idag finns enkäten även här på hemsidan, sista svarsdag är den 31 augusti. Hur upplever du trafiksituationen i Trelleborgs kommun? Vi vill gärna veta vad du tycker och givetvis är ditt deltagande anonymt. Målgruppen för undersökningen är såväl trelleborgare som besökare i åldrarna 6-65+.

Svara på enkäten om trafik och resvanor.

Syftet med undersökningen är att samla in information om medborgares och besökares åsikter om trafiksituationen i Trelleborgs kommun. Tanken är att synpunkterna ska skapa en bättre bild av trafiksituationen utifrån bland annat jämställdhet, jämlikhet, barns rättigheter och tillgänglighet. Resultatet kommer delvis ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla trafikmiljön i Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?