Trelleborgs kommun vill ta över statens ansvar för arbetssökande

Publicerad:

Arbetsförmedlingen skär ner på sin verksamhet och det lokala kontoret i Trelleborg hotas av nedläggning. Trelleborgs kommun är därför beredd att ta över ansvaret för samtliga arbetssökande i kommunen.
- Nu är rätt tid för staten att släppa in kommunerna, säger Lars G Olsson, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg.

I ett brev till regeringen ansöker Trelleborgs kommun nu om att få ta över det formella ansvaret för arbetsmarknadspolitiken i Trelleborg – och att få ekonomisk kompensation för arbetet.

Bakgrunden är att Trelleborgs kommun ser att arbetsmarknadspolitiken just nu befinner sig i ett omvälvande skede. De pågående personalnedskärningarna inom Arbetsförmedlingen har redan lett till sämre tillgänglighet i Trelleborg. Samtidigt har Trelleborgs kommun en robust organisation som redan idag arbetar framgångsrikt med arbetssökande trelleborgare.

- Vi gör ett jättebra jobb idag och kan skala upp vår verksamhet och säkra god service till samtliga arbetssökande trelleborgare, men staten behöver kompensera oss ekonomiskt för det, säger Zara Göransson Tosic, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg.

En haltande arbetsmarknadspolitik innebär negativa konsekvenser både för den enskilde arbetssökande och för arbetsgivarnas möjlighet till kompetensförsörjning, men även för välfärden i stort.

- Jag befarar att nedskärningarna inom Arbetsförmedlingen kommer att leda till ökade kostnader för kommunen i form av försörjningsstöd. Det i sin tur leder ju till att vi måste spara i andra delar av kommunen. Det blir en förlust både för kommunen och för den som står utan arbete, säger Zara Göransson Tosic.

Till den aktuella situationen kan en konjunkturnedgång och därmed minskade skatteintäkter läggas vilket oroar kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

- Genomförande av arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste säkras, framför allt under åren 2019-2021 innan de privata aktörerna släpps in. Redan nu ser vi en övervältring av kostnader från stat till kommun och risken är stor att dessa kostnader ökar framöver, säger Mikael Rubin.

Lars G Olsson, ordförande för arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg, håller med.

- Kommuner runt om i Sverige meddelar ett stort intresse för att ta ansvar för frågan. Nu är rätt tid att släppa in oss och utvärdera vårt arbete, säger Lars G Olsson.

Om Trelleborgs kommun får ta över det formella ansvaret för samtliga arbetssökanden i kommunen kan man bland annat erbjuda:

  • Upprättande av en individuell planering mot egen försörjning inom en arbetsdag
  • 40 timmars tillgänglighet i veckan och fysisk vägledning i arbetssökandet
  • Praktik inom kommunal och privat sektor samt arbetsplatsförlagda utbildningar i samarbete med näringslivet, kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning
  • Lokal platsbank med tillgängliga arbeten

Trelleborgs arbete med arbetsmarknadsfrågor

Arbetsmarknadsnämnden samlar alla frågor som rör trelleborgares etablering på arbetsmarknaden. Sedan nämnden bildades 2011 har förvaltningen uppnått goda resultat i sitt arbete med arbetssökande. Allt arbete utgår ifrån ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv – vi ser arbete som en friskfaktor för individ, familj och samhälle.

På årsbasis arbetar vi med cirka 1400 personer och årligen övergår mer än 30% av dessa till egen försörjning, vilket lett till en minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd med 9 miljoner sedan 2016.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?