Iaktta försiktighet vid eldning

Publicerad:

Räddningstjänsten meddelar att försiktighet vid eldning ska iakttas.

Det råder stor torka i skog och mark. Iaktta därför försiktighet när du eldar och undvik att göra upp eld i skog och mark. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska brandspridning, exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Grillning på egen tomt bör ske med grillar på ben/stativ. Placera grillen på grus- eller stensättning och på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten när du eldar.

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud. Information finns här på kommunens webbsida samt på Länsstyrelsens webbsida, www.lansstyrelsen.se/skane

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?