Grilla säkert i sommar

Publicerad:

Varje år skadar sig ungefär 500 personer allvarligt vid grillning, de flesta är under 20 år. Flera av skadorna uppstår genom att man blåser på glöden eller på annat sätt får heta flagor i ögonen. För att undvika att grillningen resulterar i personskador eller bränder följer här några användbara tips för dig som ska grilla i sommar.

Planera grillningen ordentligt, var utomhus på en säker plats och ta för vana att ha en trädgårdsslang eller en hink vatten med en skopa i närheten för att kunna släcka om något antänds utanför grillen. Tänk också på att när det är varmt och torrt ute kan det råda eldningsförbud, kolla därför gärna på kommunens hemsida innan tänder grillen eller eldar på annat sätt.

Använd rätt typ av tändvätska

Den vätska du använder för att tända grillen ska vara avsedd för tändning av grillkol eller briketter. Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända. Följ bruksanvisningarna för respektive produkt. Använd inte bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök som tändvätska. Häller du T-sprit på lågor eller heta ytor kan gas- och luftblandningen i flaskan antändas i en explosion och ge omfattande brännskador och starta en brand.

Var försiktig med gnistor och kringflygande aska om du fläktar gärna på glödbädden med en pappskiva för att få fin grillglöd.

Släck grillen ordentligt

När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen. Många bränder har uppstått när man tömt grillen eller slängt engångsgrillar bland soporna utan att kontrollera att de var helt släckta.

Bränder kan även uppstå när grillar med glödrester placeras inomhus i garage och liknande eller intill ytterväggar. Glöden avger giftig kolmonoxid. Placera därför aldrig en grill som innehåller glöd inomhus eller i ett slutet utrymme. Kolmonoxid är en starkt giftig gas.

Engångsgrillar

Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand. Släng inte engångsgrillen i sopkorgen om du inte är säker på att den är helt släckt.

Grilla på balkongen

Kolgrillar är inte lämpliga att använda på balkonger, använd istället en elgrill eller gasolgrill. Det finns inget förbud i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har särskilda ordningsregler som gäller grillning på balkongen.

Även om din hyresvärd inte förbjudit grillning på balkongen får du inte störa dina grannar. Röken från grillen kan vara obehaglig och kan räknas som en störning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?