Trelleborg nominerat till innovationspris

Publicerad:

Trelleborgs kommun har nominerats till utmärkelsen Årets Innovativa kommun tillsammans med ytterligare tretton kommuner. Trelleborg nomineras för två projekt – Samordnad varudistribution och Innovationsupphandling. Den 7 mars avgörs vem som får priset vid konferensen Future & Welfare 2019 som hålls i Malmö.

Det är en nationell välfärdskonferens för landets kommunala beslutsfattare och deltagarna kommer från Trelleborg i söder till Haparanda i norr. Konferensen är tänkt att bli årligen återkommande och handlar om frågor som är centrala för landets kommuner. Under den gångna hösten har kommuner kunnat anmäla sig och de olika projekten har granskats av en jury som utsett finalisterna. På konferensen talar bland annat förre statsministern Göran Persson.

Förutom Trelleborg är Perstorp, Lund, Järfälla, Göteborg, Södertälje, Sotenäs, Norrtälje, Värnamo, Linköping, Grästorp, Höör, Borås och Norrköping nominerade till priset.

De två projekt som Trelleborg anmält till tävlingen kan beskrivas så här;

Samordnad Varudistribution

Kommunen har idag ca 150 leveransadresser. Det är upp till leverantör när och hur leveranser sker. Detta sammantaget blir en kostnad i form av störningar för verksamheten vid oplanerade leveranser, ökad miljöbelastning då transporter sker parallellt av flera olika transportörer, försämrad konkurrens då små leverantörer inte klarar det omfattande leveransåtagandet. Det finns ett riskmoment, speciellt påfallande för förskolor då även dessa enheter får återkommande leveranser direkt från leverantörer.

Lösning

  • Kommunen håller på att införa Samordnad Varudistribution som innebär att kommunen upphandlar leverantör som blir kommunens leveranspunkt.
  • Leverantören distribuerar därefter ut på optimalt sett till verksamheterna.

Vinst

  • ökad säkerhet
  • reducerad miljöbelastning (kortare körsträckor)
  • mindre störning i egen verksamhet (tid)
  • lägre totalkostnader.

Innovationsupphandling

Är ett projekt som tillsammans med Ystad och Skurups kommun om att utvecklas modell för innovationsupphandling för små och medelstora kommuner. I projektet ingår tre delprojekt som case.

Delningstjänster

- Kommuner har återkommande tillfälligt behov av utrustning exempelvis vid olika arrangemang. Kostnaden upplevs som onödigt stor. Utrusning får idag antingen köpas in eller hyras. Delprojektet ska undersöka om och i vilken utsträckning det är möjligt att dela faciliteterna mellan kommunerna och via innovationsupphandling se om marknaden kan utveckla en affärsmodell som reducerar kostnaden och
ökar flexibiliteten.

Torra Rena Golv

- idag finns sedan länge traditionella metoder för exempelvis förskolor i form av entremattor och skoskydd. Delprojektet går ut på att tillsammans med marknaden undersöka och utveckla alternativa lösningar som på ett mer effektivt sätt löser problemet.

Smarta digitala lösningar

- Kommuners medborgare upplever det som tidsödande och komplicerat när de ska kontakta kommunen om olika tillstånd. Samtidigt finns idag inom kommunen omfattande information som egentligen inte utnyttjas effektivt. Nuvarande processer inom kommunen är påfallande ofta traditionella. Det finns en enorm potential att effektivisera för såväl medborgare som den kommunala organisationen. Detta kan ske genom införande av olika digitala verktyg och artificiell intelligens. Delprojektet går ut på att identifiera hur detta kan ske och upphandla lösningar samt samarbetspartner som medverkar vi förändringsprocessen.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?