Stort intresse från kommuner och regioner för Agenda 2030

Publicerad:

Trelleborgs kommun har antagits att delta i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige- en väg mot en mer hållbar framtid.

Pilträd i rapsfält
Foto: Lars Strandberg Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Pilträd i rapsfält

Glokala Sverige är en kommunikationssatsning för att stötta, stimulera och engagera kommuner, landsting och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som startades 2018 och pågår under tre år. Projektet finansieras av Sida.

Svenska kommuner, landsting och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt såväl som globalt.

Brett deltagande över hela Sverige

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet. Trelleborgs kommun är en av dessa.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Stöd för utveckling

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

En hållbar kompetensvinst för Trelleborg

För Trelleborgs kommuns del innebär det en stor möjlighet till kompetensutbyte med de andra 82 kommunerna som är med i projektet. Men även en möjlighet att få bidra till att skapa nya metoder och verktyg som ger goda förutsättningar för att arbeta med en tydlig hållbarhetsuppföljning framöver, kopplat till de globala hållbarhetsmålen. I kommunen kommer såväl tjänstepersoner som politiker att involveras i Glokala Sverige arbetet- ett tillsammansprojekt.

Tidigare medverkande kommuner och städer är b.la Malmö stad, Kristianstad, Växjö och Nyköping. I dessa kommuner/städer kan man redan se en positiv utveckling mot en mer tydlig uppföljning av de globala hållbarhetsmålen, vilket i sin tur även stärker attraktiviteten i staden/kommunen för nya potentiella invånare.

Regional styrka och kommunövergripande samarbeten

Inom regionen Skåne deltar Båstad, Eslöv, Helsingborg, Kristianstad, Malmö, Skurup, Trelleborg, Ystad och Åstorp. Nära grannkommuners medverkan i projektet är en styrka, vilket framöver ger goda förutsättningar för kommunövergripande samarbeten kopplat till hållbarhetsfrågor.

Resultat av projektet Glokala Sverige

Projektet Glokala Sverige kommer att pågå under 2019 med ambitionen att resultera i nya samarbeten mellan svenska kommuner, tydligare modeller och verktyg för hållbarhetsuppföljning kopplat till de globala hållbarhetsmålen samt kommunikationsstöd för fortsatt arbete i respektive kommun.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?