Servicen för företag ska bli bättre

Publicerad:

Nu inrättar Trelleborgs kommun tjänsten Företagsservice. Målet är att underlätta företagens kontakt med kommunen och bättre kunna tillgodose företagens behov av service.

Företagsservice är en del av kundtjänst och nås via samma telefonnummer, 0410-733000. Framöver ska servicen gentemot företag som ringer dit bli bättre och i första hand ska företagen kunna få svar på sina frågor direkt. Om frågorna inte kan besvaras under pågående samtal lämnas ett meddelande till näringslivsfunktionen som återkopplar till uppringaren.

- Vi kontaktar våra kollegor på de olika förvaltningarna och sammanställer ett svar som vi förmedlar vidare till företaget. Om ärendet är mer komplicerat bokar vi in ett möte med berörda funktioner och företaget, säger Fredrik af Winklerfelt, tillväxtsamordnare i Trelleborgs kommun.

Syftet med Företagsservice är dels att underlätta kontakten med kommunen för företag, dels att kunna mäta antalet samtal och föra statistik över vilken typ av frågor företagen ställer.

- Det gör det möjligt för oss att se vilka funktioner företagen efterfrågar och på vilka områden kommunen behöver stärka upp. Det kan till exempel handla om vilken information de enkelt behöver kunna hitta på kommunens webbplats, säger Fredrik af Winklerfelt.

Idén att inrätta Företagsservice kommer från Trelleborgs kommuns näringslivspolicy som är antagen av kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?