Få ärenden på fullmäktigemötet

Publicerad:

Antalet ärenden på kommunfullmäktiges möte i kväll, måndagen den 28 januari, speglar skiftet vid det politiska rodret. Agendan upptar endast fjorton ärenden, varav två är avsägelser och ett valärende.

Servicenämnden har granskats av revisionen utifrån deras avtalshantering och avtalstrohet. Begäran om anslag med anledning av avvikelserapport om om- och tillbyggnaden av Gertrudsgårdens förskola och en slutredovisning av ombyggnaden av Granlunda förskola ska behandlas. En motion handlar om skolavslutning i kyrkan, och fullmäktige ska ta ställning till försäljning av Fru Alstad 27:1.

Mötet tar sin början i Parken klockan 18 och kan följas på plats, via webbsändning eller i närradion.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?