Anställningsstopp ärende för nya styrelsen

Publicerad:

När den nyvalda kommunstyrelsen samlas till sitt första möte för mandatperioden, i morgon onsdag 9 januari, handlar ett av ärendena om att omedelbart införa anställningsstopp i kommunen. Anledningen är osäkerheten kring det ekonomiska läget i kommunen i år.

Det handlar inte om något totalstopp utan restriktioner för tillsvidareanställningar. Det betyder att behovet av varje ny fast anställning ska prövas av kommundirektör Fredrik Geijer. Förslaget omfattar hela den kommunala verksamheten.

I förslaget till beslut sägs att anställningsstopp för tillsvidareanställningar införs med omedelbar verkan, att det gäller samtliga nämnders verksamhet, att stoppet består till dess att annat beslut fattas och att kommundirektören har rätt att göra undantag.

Bland övriga ärenden finns val av arbetsutskott till kommunstyrelsen, en rad bemyndigande att teckna avtal och tilldelning av arbetsmiljöuppgifter. Det nya styret ska också få en återrapportering om hur arbetet med att införa en samordnad varudistribution fortgår, godkänna planerna för södra Gränstorp, hyra och beställa en ny förskola på Gränstorp, hyra av Solrosens förskola samt tilläggsanslag för utbyggnaden av Gertrudsgårdens förskola.

Kommunstyrelsen ska också ta ställning till förslaget att sälja Fru Alstad kulturhus till den ideella föreningen som drivit verksamheten där under många år. Fyra motioner - om skolskjuts, att införa veckoparkering istället för datumparkering, skolavslutningar i kyrkan och artificiell förarassistans i skolskjutsar – ska också behandlas på detta första möte med kommunens nya regering.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?